Sử dụng CDN cho các nhà cung cấp lưu trữ thư viện

695
17-05-2019
Sử dụng CDN cho các nhà cung cấp lưu trữ thư viện

Theo Bizfly Cloud chia sẻ mạng phân phối nội dung (CDN) là một hệ thống máy chủ phân tán lớn được triển khai tại các trung tâm dữ liệu ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Mục tiêu của CDN là cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp hiệu suất tốt hơn và tính sẵn sàng cao hơn để cung cấp nội dung media. Hình ảnh, video và tài liệu được phục vụ nhanh hơn cho người dùng cuối, đồng thời giảm tải lưu lượng truy cập trên (các) web server.

Sử dụng CDN storage đem lại các lợi ích sau:

- Phục vụ media nhanh hơn cho khách hàng và cải thiện độ khả dụng của nội dung tốt hơn:

CDN được đặt tại edge location gần với khách truy cập trang web hơn nên CDN có khả năng tăng tốc độ phục vụ nội dung.

- Cải thiện hiệu suất do giảm tải lưu lượng truy cập từ (các) web server.

- Ít request hơn trong HTTP queue của web server giúp các request khác cũng được phục vụ nhanh hơn.

- Băng thông giữa web server và máy khách ít hơn.

- Vì tài nguyên CDN đến từ các miền khác nhau, điều này đem lại một số lợi ích sau:

Các trình duyệt không phải áp dụng các cookie giống như cho site domain (authentication, tracking,...).

Trình duyệt có thể phục vụ nhiều yêu cầu song song hơn, vì chúng được phục vụ cho mỗi domain. Ví dụ: hai request song song cho mỗi domain.

- Ít truy vấn được gửi đến SQL server cũng có nghĩa là ít request hơn trên SQL server queue và ít kết nối hơn giữa SQL server và web server.

- Ít truy vấn hơn trên SQL server queue có nghĩa là các truy vấn khác sẽ được xử lý nhanh hơn.

Băng thông ít hơn, truyền dữ liệu ít hơn nhiều giữa SQL server và web server.

- Mức độ bảo vệ bổ sung chống lại các cuộc tấn công DoS (từ chối dịch vụ).

CMS hỗ trợ tích hợp với CDN để lưu trữ và phục vụ nội dung đa phương tiện (hình ảnh, video và tài liệu). Khi bạn cấu hình CDN, CMS phục vụ tất cả các URL của mục nội dung đa phương tiện từ CDN (ví dụ: http://mycdn.com/images/img1.jpg). Do đó, khi client (browser) đưa ra yêu cầu cho một mục nội dung cụ thể từ CDN và CDN lưu trữ mục đó trong cache, CDN sẽ phục vụ mục này rất nhanh. Nếu CDN không có mục được lưu trong bộ đệm, CDN sẽ yêu cầu từ server (ví dụ: http://mysitefinitysite.com/images/img1.jpg) để tải mục đó và sau đó phục vụ nó cho người dùng.

Bạn có thể xác định các CDN khác nhau cho các nhà cung cấp lưu trữ khác nhau. Mỗi thư viện có thể sử dụng chính xác một nhà cung cấp lưu trữ. Ví dụ: bạn có thể cấu hình thư viện hình ảnh để hoạt động với nhà cung cấp lưu trữ được định cấu hình để sử dụng CDN, và cấu hình thư viện video để hoạt động với nhà cung cấp lưu trữ được định cấu hình để sử dụng CDN. Ngoài ra, CMS cache profile có thể được chỉ định ở cấp thư viện, do đó CDN lưu trữ các mục trong bộ đệm trong thời gian mong muốn.

Performance Benchmarks

Thời gian tải trang trung bình giảm.

Trải nghiệm người dùng cuối: thời gian tải tăng nhanh đáng kể.

Số lượng yêu cầu máy chủ giảm.

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

Bizfly Cloud là hệ sinh thái điện toán đám mây được vận hành bởi VCCorp - Công ty dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông tại Việt Nam. Với đội ngũ kỹ thuật viên trình độ cao và kinh nghiệm lâu năm làm việc trên các công nghệ khác nhau như cloud, mobile, web..., chúng tôi có đủ khả năng để hỗ trợ đưa ra những giải pháp và công nghệ toàn diện giúp doanh nghiệp chuyển đổi số thành công. Dành cho độc giả quan tâm tới các dịch vụ đám mây do Bizfly Cloud cung cấp có thể truy cập tại đây.


SHARE