auto scaleBizfly Cloud Watcher

Giám sát và cảnh báo tự động cho hệ thống máy chủ

Theo dõi thời gian thực (real-time) toàn bộ tình trạng hoạt động của các máy chủ, website... 

Cảnh báo bất thường từ máy chủ gây ảnh hưởng đến website/ứng dụng 

Phương thức nhận cảnh báo đa dạng: Email, SMS, Telegram, Slack, Webhook...

auto scale

Use Case

Theo dõi hoạt động của máy chủ và nhận cảnh báo khi gặp sự cố

Khi máy chủ hoạt động vượt ngưỡng cho phép, hệ thống máy chủ sẽ ngừng hoạt động hoặc chạy không ổn định

Bizfly Cloud Watcher có chức năng phát hiện các sự cố hệ thống và báo cáo các vấn đề xảy ra với máy chủ một cách đơn giản và dễ hiểu theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp tự động phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh.

Triển khai hệ thống tự động xử lý sự cố máy chủ

Đối với các hệ thống máy chủ phục vụ các ứng dụng/dịch vụ có lượng truy cập lớn, việc tự động sửa / tự động phục hồi khi có lỗi xảy ra là hết sức cần thiết.

Giải pháp giám sát, tự động phát hiện lỗi của Bizfly Cloud Watcher khi được tích hợp với chức năng tự động sửa lỗi / tự động phục hồi lỗi thông qua Webhook sẽ giúp hệ thống luôn hoạt động ổn định, sẵn sàng, giảm thiểu tối đa thời gian sự cố.

Theo dõi và giám sát các hệ thống website

Khi các hệ thống website gặp phải tình trạng quá tải, dẫn tới người dùng không thể truy cập được hoặc tốc độ tải trang rất chậm, việc theo dõi và kịp thời phát hiện sự cố truy cập có thể giúp doanh nghiệp có giải pháp xử lý nhanh, đảm bảo hoạt động kinh doanh được ổn định.

Bizfly Cloud Watcher có chức năng cảnh báo cho hệ thống website, chỉ ra nguyên nhân dẫn đến phát sinh sự cố theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp lựa chọn được giải pháp xử lý tốt nhất.

Theo dõi hệ thống lưu trữ dữ liệu

Khi khả năng lưu trữ dữ liệu của ổ cứng đã đạt ngưỡng giới hạn, máy chủ sẽ không thể tiếp tục thực hiện lưu trữ các thông tin, dữ liệu. Điều này sẽ dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng tới tính toàn vẹn của dữ liệu và hoạt động của website.

Bizfly Cloud Watcher có chức năng đưa ra cảnh báo khi tài nguyên ổ cứng vượt mức cho phép, giúp doanh nghiệp chủ động xử lý vấn đề này trước khi các hậu quả nghiêm trọng phát sinh.

Giám sát các hệ thống bên ngoài Bizfly Cloud

Khách hàng có hệ thống nằm ngoài Bizfly Cloud muốn theo dõi tình trạng hoạt động hoặc giảm tải các khâu kỹ thuật liên quan đến vận hành việc theo dõi các hệ thống đang có.

Bizfly Cloud Watcher cung cấp Bizfly Agents giúp theo dõi, thu thập các metrics từ các máy chủ bên ngoài và gửi về hệ thống Bizfly Cloud nhằm phục vụ việc cài đặt giám sát và cảnh báo.

Ưu điểm của Bizfly Cloud Watcher

Thiết lập nhanh chóng và dễ dàng ngay trên Dashboard
Thiết lập nhanh chóng và dễ dàng ngay trên Dashboard
Giao diện thân thiện, dễ dàng thiết lập cảnh báo.
Cho phép tự cấu hình cảnh báo giúp tăng tính chủ động, tiện lợi khi sử dụng.
Phát hiện sự cố tự động và tức thời
Phát hiện sự cố tự động và tức thời
Bizfly Cloud Watcher có chức năng phát hiện các sự cố xảy ra với hệ thống như quá tải, host down, ... theo thời gian thực.
Nhật ký cảnh báo
Nhật ký cảnh báo
Cung cấp chi tiết lịch sử cảnh báo giúp người dùng dễ dàng xem lại tình trạng hệ thống trong quá khứ, và sử dụng dữ liệu này cho các hoạt động phân tích hệ thống.

Tính năng của Bizfly Cloud Watcher

Giám sát tự động các Websites
Giám sát tự động các Websites
Giám sát tự động các Websites
Giám sát, kiểm tra tình trạng, đặt cảnh báo cho website. Đảm bảo trang luôn ổn định khi khách hàng truy cập.
Giám sát tự động các máy chủ
Giám sát tự động các máy chủ
Giám sát tự động các máy chủ
Tự động gửi cảnh báo khi các chỉ số sử dụng tài nguyên như RAM, CPU... đạt ngưỡng đã thiết đặt.
Cảnh báo cho ứng dụng
Cảnh báo cho ứng dụng
Cảnh báo cho ứng dụng
Cấu hình cảnh báo sử dụng API của ứng dụng, cho phép trả ra thông tin về trạng thái hoạt động của ứng dụng), giúp theo dõi dễ dàng, trực quan hơn.
Lưu trữ lịch sử cảnh báo
Lưu trữ lịch sử cảnh báo
Lưu trữ lịch sử cảnh báo
Lịch sử giám sát cảnh báo sẽ được lưu và có thể sử dụng để phân tích và tối ưu hệ thống theo thời gian thực.
Gửi cảnh báo tới nhiều người nhận đồng thời
Gửi cảnh báo tới nhiều người nhận đồng thời
Gửi cảnh báo tới nhiều người nhận đồng thời
Gửi cảnh báo đến nhiều người nhận trong cùng thời điểm, giúp thông tin thông suốt hơn.
Nhận cảnh báo trên đa kênh
Nhận cảnh báo trên đa kênh
Nhận cảnh báo trên đa kênh
Đa dạng phương thức nhận cảnh báo: SMS, Email, Telegram, Webhook. Hỗ trợ tính năng lặp lại cảnh báo.
Nhận cảnh báo trên đa kênh
Nhận cảnh báo trên đa kênh
Giám sát các máy chủ bên ngoài Bizfly Cloud
Sử dụng Bizfly Agent để thu thập dữ liệu từ các máy chủ bên ngoài và gửi về hệ thống Bizfly Cloud để cấu hình cảnh báo.

Cơ chế hoạt động

Ngay sau khi các ngưỡng và logic cảnh báo được thiết lập, Bizfly Cloud Watcher tự động thực hiện giám sát các tài nguyên đã được cấu hình đồng thời thu thập thông tin, thực hiện tính toán và đưa ra cảnh báo. Thông tin cảnh báo được gửi thông qua các kênh liên lạc như SMS, Telegram/Slack hay Webhook, ... tới người dùng hoặc nhóm người dùng.

Cơ chế hoạt động

FAQ

Bizfly Cloud Watcher hỗ trợ cảnh báo cho các tài nguyên trên Bizfly Cloud gồm: Cloud server với các tham số cảnh báo gồm: CPU, RAM và Network Bandwidth Ổ cứng với các tham số cảnh báo gồm: Disk IOPS, Read/Write BW Ngoài ra Bizfly Cloud Watcher còn hỗ trợ cảnh báo trạng thái up/down của các host bên ngoài hay check trạng thái của các website hoặc API

Có. Bizfly Cloud Watcher hỗ trợ cảnh báo sống chết cho các máy chủ bên ngoài Cloud Server của Bizfly Cloud

Có. Bizfly Cloud Watcher hỗ trợ cấu hình nhắc lại cảnh báo theo tần suất mà khách hàng mong muốn hoặc cấu hình không lặp lại

Bizfly Cloud Watcher là 1 dịch vụ không tính phí nếu không sử dụng SMS để nhận cảnh báo.

Bizfly Cloud Watcher hỗ trợ cảnh báo qua: SMS, Email, Telegram, Slack hoặc Webhook