We are coming soon

Bizfly VOD là mang đến một giải pháp VOD toàn diện với đầy đủ tính năng mạnh mẽ cho việc phục vụ video theo yêu cầu trên Internet. Giải pháp này giúp doanh nghiệp nhanh chóng triển khai được dịch vụ VOD trên nền tảng ứng dụng của mình. Hệ thống VOD của Bizfly xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, do đó việc tích hợp sử dụng rất dễ dàng với chi phí tối ưu.