Trang chủarrowDanh sách dịch vụarrowWAF

Bizfly Cloud WAF

checkedGiải pháp tường lửa cho ứng dụng web

checkedTự động phát hiện và ngăn chặn tấn công ứng dụng web theo thời gian thực.

checkedBảo vệ ứng dụng trước các tấn công phổ biến: Cross-site scripting, SQL injection, XSS, XXE, phần mềm độc hại...

Bảng giá dịch vụ Bizfly Cloud WAF

Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT

Nội dung

Đơn giá

Phí thuê bao dịch vụ WAF (01/ Website/ứng dụng)/ tháng

250.000

Đơn giá 1 triệu requests

12.000

Datatransfer Outboard (GB)

280

scroll-top