Simple Storage

Hướng dẫn tích hợp Simple Storage của Bizfly Cloud với Moodle
Hướng dẫn tích hợp Simple Storage của Bizfly Cloud với Moodle

Moodle là một mã nguồn mở phục vụ cho đào tạo và giảng dạy trực tuyến. Với người dùng, khách...

Tìm hiểu về S3 của AWS (Amazon Simple Storage Service)
Tìm hiểu về S3 của AWS (Amazon Simple Storage Service)

Simple Storage Service của Amazon (gọi tắt là S3) là một lưu trữ cho internet. Nó được thiết kế để...

BizFly Simple Storage - Giải pháp Cloud Storage lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam
BizFly Simple Storage - Giải pháp Cloud Storage lần đầu tiên...

Tại Việt Nam hiện nay, BizFly Simple Storage - BizFly SS2 đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ lưu...