Tags: cloud storage

Xuân năm Rồng Lưu trữ lên Mây - Bizfly Cloud TẶNG 30% chi phí lưu trữ Storage Standard
Xuân năm Rồng Lưu trữ lên Mây - Bizfly Cloud TẶNG 30% chi phí...

Đáp ứng tốc độ truy xuất cao cho tần suất truy xuất thường xuyên với chi phí thấp và chuyển...

Phân biệt giữa lưu trữ đám mây, sao lưu đám mây và đồng bộ hóa đám mây
Phân biệt giữa lưu trữ đám mây, sao lưu đám mây và đồng bộ...

Khi tìm hiểu về điện toán đám mây, chúng ta biết đến các khái niệm liên quan như lưu trữ...

Tìm hiểu về mối liên hệ giữa API và Cloud storage
Tìm hiểu về mối liên hệ giữa API và Cloud storage

Sự phát triển của công nghệ đã giúp giải quyết được một số vấn đề "thế kỷ" cho doanh nghiệp...

Làm sao để biết chi phí sử dụng bộ nhớ đám mây (Cloud storage) là bao nhiêu?
Làm sao để biết chi phí sử dụng bộ nhớ đám mây (Cloud storage)...

Để đảm bảo việc chuyển dữ liệu lên kho lưu trữ đám mây - cloud storage sẽ không "ăn mòn"...