Traffic Manager

5 Lợi ích khi sử dụng Traffic Manager trong kiến trúc Hybrid Cloud và Multi Cloud
5 Lợi ích khi sử dụng Traffic Manager trong kiến trúc...

Traffic Manager là một dịch vụ DNS-based Load Balancing cho phép doanh nghiệp điều phối truy cập cho các dịch...

Gợi ý 2 kiến trúc hạ tầng hybrid cloud và multi cloud giúp doanh nghiệp chuyển đổi số hiệu quả
Gợi ý 2 kiến trúc hạ tầng hybrid cloud và multi...

Trong quá trình dịch chuyển lên cloud để tối ưu chi phí và tận dụng vô số các tiện ích...

Giải pháp cân bằng tải cho dịch vụ đặt ở nhiều data center - Bizfly Cloud Traffic Manager
Giải pháp cân bằng tải cho dịch vụ đặt ở nhiều...

Quy mô các hệ thống công nghệ ngày một lớn hơn, đòi hỏi tới mô hình triển khai dịch vụ...