Thứ năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020

Xu hướng làm việc từ xa tiếp tục gia tăng trong bối cảnh dịch bệnh đang thúc...

Đối với nhiều tổ chức, COVID-19 đã tăng tốc các nỗ lực hiện đại hóa mô hình công nghệ, trong đó có dịch chuyển đám mây.

Nên sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của Việt Nam hay nước ngoài?

Đại dịch đã khiến chuyển đổi số trong doanh nghiệp diễn ra mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực bằng công nghệ điện toán đám mây. Lúc này doanh nghiệp lại đứng giữa hai dòng "nên... +

Giải pháp lưu trữ cho tình huống trớ trêu: Nhân viên nghỉ việc "ôm" luôn dữ...

Đâu là giải pháp lưu trữ cho tình huống trớ trêu: Nhân viên nghỉ việc "ôm" luôn dữ liệu của doanh nghiệp đi mất?

6 lý do tại sao bạn nên thuê ngoài cơ sở hạ tầng CNTT

6 lý do tại sao bạn nên thuê ngoài cơ sở hạ tầng CNTT

Nền tảng đám mây - người hùng hỗ trợ mạnh mẽ cho các công ty công nghệ phần mềm

Các công ty công nghệ muốn thành công trong lĩnh vực phần mềm cần phải tận dụng điện toán đám mây và tìm cách phát triển phần mềm trong môi trường này.

6 lý do chuỗi cung ứng của bạn sẽ chuyển sang đám mây

6 lý do chuỗi cung ứng của bạn sẽ chuyển sang đám mây.

4 phương pháp lưu trữ dữ liệu cho doanh nghiệp

Tất cả các doanh nghiệp cần phải tiến hành xác định được đâu là phương pháp lưu trữ dữ liệu tốt nhất cho mình.Sau đây là 4 phương pháp lưu trữ dữ liệu cho doanh nghiệp.

Điện toán đám mây: Sử dụng cho các doanh nghiệp chuỗi cung ứng và logistic

Điện toán đám mây: Sử dụng cho các doanh nghiệp chuỗi cung ứng và logistic

10 lợi ích thuê cơ sợ hạ tầng công nghệ bên ngoài cho doanh nghiệp

10 lợi ích thuê cơ sợ hạ tầng công nghệ bên ngoài cho doanh nghiệp

Cần cân nhắc điều gì khi xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT cho SMB?

Cần cân nhắc điều gì khi xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT cho SMB?