Trang chủarrowDanh sách dịch vụarrowCloud Watcher

Bizfly Cloud Watcher

checkedGiám sát và cảnh báo tự động cho hệ thống máy chủ

checkedTheo dõi thời gian thực (real-time) toàn bộ tình trạng hoạt động của các máy chủ, website...

checkedTelesale chuyên nghiệp và toàn diện

checkedPhương thức nhận cảnh báo đa dạng: Email, SMS, Telegram, Slack, Webhook...

Bảng giá dịch vụ này đang được cập nhật, bạn có thể
tham khảo bảng giá dịch vụ khác:

Nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Hotline 024 7302 8888 (HN) - 028 7302 8888 (HCM)

scroll-top