Trang chủarrowDanh sách dịch vụarrowContainer registry

Bizfly Container Registry

checkedLưu trữ, quản lý và phân phối các Docker Image

Bảng giá dịch vụ Bizfly Container Registry

line-image

Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT

GIÁ LƯU TRỮ THEO GIỜ

Dung lượng lưu trữ được tính toán trung bình theo đơn vị GB/giờ (mỗi Gigabyte sử dụng mỗi giờ)

Giá theo giờ:

2.5(VNĐ/GB)

GIÁ CÁC LƯU LƯỢNG TRUYỀN TẢI

Lưu lượng truyền tải (data transfer) là lưu lượng download (pull image) và không bao gồm lưu lượng upload (miễn phí).

Lưu lượng (GB)

280 (VNĐ/GB)

TÍNH GIÁ DATA TRANSFER

Ví dụ:

  • Trong giờ đầu tiên sử dụng, khách hàng tải lên 2 image với dụng lượng lưu trữ thực tế tương ứng là
    5GB và 13GB. Như vậy trung bình trong giờ đó khách hàng đã sử dụng (0 + 5 + 13) / 3 = 6GB.
  • Theo đơn giá trên, số tiền phải trả cho lượng lưu trữ trong giờ này là 6 * 2.5 = 15 VNĐ.
scroll-top