Trang chủarrowDanh sách dịch vụarrowCall Center

Bizfly Cloud Call Center

checkedGiải pháp tổng đài văn phòng

checkedTổng đài chăm sóc khách hàng

checkedTelesale chuyên nghiệp và toàn diện

Bảng giá dịch vụ Call center - Bizfly Cloud

line

Bảng giá dịch vụ Call Center của Bizfly Cloud được tính theo mức Datatransfer sử dụng
hàng tháng, tính theo đơn vị GB. Đơn giá (Chưa bao gồm 10% VAT)

Tổng số máy:
Tổng dung lượng:
Kết nối tối đa:

Gói V10

300.000 đ / tháng

Gói V20

500.000 đ / tháng

Phù hợp với tất cả doanh nghiệp

Gói V30

750.000 đ / tháng

Gói V50

1.200.000 đ / tháng

Tối đa 10 máy lẻ
Tối đa 20 máy lẻ
Tối đa 30 máy lẻ
Tối đa 50 máy lẻ

checkedMiễn phí 5GB dung lượng

checkedMiễn phí 10GB dung lượng

checkedMiễn phí 15GB dung lượng

checkedMiễn phí 25GB dung lượng

checkedKết nối 2 đầu số 

checkedKết nối 3 đầu số 

checkedKết nối 4 đầu số 

checkedKết nối 5 đầu số 

scroll-top