Bizfly Container Registry

Lưu trữ, quản lý và phân phối các Docker Image

Bizfly Container Registry giúp đơn giản hoá quá trình xây dựng và triển khai các ứng dụng dạng container, tiết kiệm chi phí và nguồn lực cho khách hàng để tập trung vào việc phát triển sản phẩm.
Lợi ích
Quản lý hoàn toàn
Không cần lo lắng về hạ tầng, chi phí vận hành hoặc mở rộng.
An toàn
Dữ liệu truyền tải qua giao thức HTTPS, được lưu trữ riêng biệt với các người dùng khác.
Tính sẵn sàng, mở rộng cao
Bizfly Container Registry được thiết kế mang lại khả năng mở rộng, chịu tải tốt và độ sẵn sàng cao.
Tích hợp với Bizfly Cloud Server
Thao tác push và pull image từ Bizly Cloud Server trở nên đơn giản và dễ dàng với việc cấu hình cho phép Cloud Server truy cập trực tiếp tới Container Registry của bạn.

Bizfly Container Registry hoạt động như thế nào

Đăng ký dùng thử
Tự động quét lỗi bảo mật
Bizfly Container Registry liên tục quét các image của bạn để tìm lỗ hổng bảo mật và cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin về các vấn đề và cách khắc phục chúng
Public repositories
Mặc định các repository được tạo ra ở chế độ private, tức là chỉ bạn mới có quyền truy cập. Tuy nhiên, khi chuyển repository sang chế độ public, mọi người đều có thể pull về được.
Use Cases
Lưu trữ image cho Docker
Developer push image từ máy cá nhân lên Bizfly Container Registry. Pull image về máy chủ Cloud Server để deploy.
Tích hợp với luồng CI/CD
Tự động build, push image lên Bizfly Container Registry. Thực hiện deploy với Container Orchestration (Docker Swarm, Kubernetes, ...)