Q&A về Bizfly Business Email

Hướng Dẫn Export Tài Khoản Mail Từ Domain Của Bizfly Cloud
Hướng Dẫn Export Tài Khoản Mail Từ Domain Của Bizfly Cloud

Hướng dẫn này cung cấp quy trình chi tiết để xuất khẩu tài khoản email từ domain của Bizfly Cloud....

Cách Dừng Dịch Vụ Business Email
Cách Dừng Dịch Vụ Business Email

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp các câu hỏi thường gặp về cách dừng dịch vụ Business...

Hướng Dẫn Cấu Hình Đăng Nhập Mail Sử Dụng IMAP
Hướng Dẫn Cấu Hình Đăng Nhập Mail Sử Dụng IMAP

Tại sao tôi nên sử dụng IMAP để đăng nhập email? Đăng nhập email qua giao thức IMAP cho phép...

Hướng dẫn cấu hình mail trên Outlook sử dụng POP3
Hướng dẫn cấu hình mail trên Outlook sử dụng POP3

Cấu hình tài khoản email trên Outlook giúp quản lý email hiệu quả. Sử dụng phương thức POP3 cho phép...

Cấu Hình Mail Client Sử Dụng Mail Bizfly Cloud
Cấu Hình Mail Client Sử Dụng Mail Bizfly Cloud

Webmail tiện lợi nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp với nhu cầu cá nhân. Mail client như Outlook,...

Cách Sử Dụng Bộ Lọc (Filter) Trên Mail Business
Cách Sử Dụng Bộ Lọc (Filter) Trên Mail Business

Việc quản lý hộp thư điện tử hiệu quả là rất quan trọng trong môi trường làm việc hiện đại....

Cách Sử Dụng Bộ Lọc (Filter) Trên Bizfly Business Email
Cách Sử Dụng Bộ Lọc (Filter) Trên Bizfly Business Email

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước để sử dụng bộ lọc trên Business Email,...

Cách chuyển thư từ Gmail sang Bizfly Business Email thủ công
Cách chuyển thư từ Gmail sang Bizfly Business Email thủ công

Sau khi đã hoàn tất việc đăng ký sử dụng Bizfly Business Email, bạn muốn chuyển các thư từ Gmail...

Cách Bật Quyền Truy Cập của Ứng Dụng Kém An Toàn Gmail
Cách Bật Quyền Truy Cập của Ứng Dụng Kém An Toàn...

Trong bối cảnh hiện nay, bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản trực tuyến là vô cùng quan...

Hướng dẫn sử dụng chức năng chuyển tiếp Mail của Business Email
Hướng dẫn sử dụng chức năng chuyển tiếp Mail của Business...

Chức năng chuyển tiếp email cho phép bạn tự động gửi các email nhận được từ một địa chỉ email...

Hướng dẫn cấu hình chức năng Catch-all Email
Hướng dẫn cấu hình chức năng Catch-all Email

Bizfly Business Email cung cấp tính năng Catch-all Email giúp khách hàng sử dụng cho các mục đích khác nhau....

Hướng dẫn thao tác với chức năng Blacklist/Whitelist trên Bizfly Cloud
Hướng dẫn thao tác với chức năng Blacklist/Whitelist trên Bizfly Cloud

Bizfly Cloud cung cấp chức năng Blacklist/Whitelist cho dịch vụ Business Email, giúp quản lý và kiểm soát các email...

Hướng Dẫn Sync Mail Trong Một Khoảng Thời Gian Nhất Định Trên Outlook
Hướng Dẫn Sync Mail Trong Một Khoảng Thời Gian Nhất Định...

Việc sync mail có dung lượng lớn trên Outlook có thể kéo dài thời gian đồng bộ và làm chậm...