Công nghệ ảo AR/VR sẽ thay đổi ngành thương mại điện tử như thế nào trong tương...

Thực tế ảo (VR) cùng người chị em Thực tế tăng cường (AR) đều mang tiềm năng sẽ định hình lại thị trường thương mại điện tử. ⅓ lượng khách hàng được khảo sát cho rằng các doanh... +

Gen Z - Doanh nghiệp cần làm gì để tiếp cận thế hệ khách hàng mục tiêu của thế...

Thế hệ Z hay Gen Z là thế hệ nhân khẩu kế cận Gen Y - được biết đến nhiều hơn với tên gọi Thế hệ Millennial (những người sinh ra từ sau những năm 2000). Những người thuộc Thế hệ Z... +

BI và AI: Tại sao các doanh nghiệp sẽ sớm cần để thành công

AI cũng thường được gộp chung với một loại ứng dụng phần mềm có liên quan khác - kinh doanh thông minh hay trí tuệ doanh nghiệp (business intelligence - BI). Vậy, sự khác biệt nằm... +

Business analyst là gì? Tại sao nói business analyst có vai trò chủ chốt trong...

Business analyst hay Phân tích kinh doanh giúp định hướng doanh nghiệp để cải thiện quy trình, sản phẩm, dịch vụ và phần mềm thông qua phân tích dữ liệu. Nhờ những chuyên gia công... +