Tags: Token

Token là gì? Hoạt động của token trên mạng internet như thế nào?
Token là gì? Hoạt động của token trên mạng internet như thế nào?

Token được biết đến là chữ ký số hay chữ ký điện tử đã được mã hóa bởi những con...

Các loại Token trên Openstack
Các loại Token trên Openstack

Token là một phương thức dùng để định danh và xác thực người dùng trong Openstack (OPS). Một user muốn...