Bảng giá

Bizfly Kubernetes Engine áp dụng thu phí quản lý cluster và các tài nguyên phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ như: Cloud Server, Volume, Load Balancer

Phí quản lý Cluster

Đơn giá (Chưa bao gồm 10% VAT)

1.750 (VNĐ/Cluster/giờ)

Phí tài nguyên

Tài nguyên

Bảng giá

Mô tả

Cloud Server

Theo bảng giá dịch vụ Bizfly Cloud Server

Sử dụng để làm worker node cho cluster

Volume

Theo giá Volume của dịch vụ Bizfly Cloud Server

Phát sinh trong quá trình sử dụng Kubernetes Persistent Volume

Load Balancer

Theo bảng giá dịch vụ Bizfly Load Balancer

Phát sinh trong quá trình sử dụng Kubernetes Service với type "Load Balancer"

Đăng ký ngay
scroll-top