Software Engineering

Tìm hiểu về toán tử mới optional chaining (?.) trong JavaScript và ứng dụng trong Vue.js
Tìm hiểu về toán tử mới optional chaining (?.) trong JavaScript...

Optional Chaining (?.) là toán tử mới được giới thiệu trong ES2020 của JavaScript. Cùng tìm hiểu và cách sử...

Logging and Logging Best Practices
Logging and Logging Best Practices

Log được ví như hộp đen của phần mềm, bài viết chứa các "lưu ý" hay best practices khi xử...

Kế thừa class trong Python (Phần 2)
Kế thừa class trong Python (Phần 2)

Trong phần trước, mình đã đề cập các tính chất cơ bản của class trong Python. Trong số này, mình...

Bài toán Merge Linked List
Bài toán Merge Linked List
Software Engineering
TungDS
18-10-2021

Hai hướng giải quyết bài toán Merge Linked List bằng Python

Giới thiệu thuật toán greedy
Giới thiệu thuật toán greedy

Giới thiệu thuật toán greedy và hai bài toán ví dụ


Kế thừa class trong Python (P1)
Kế thừa class trong Python (P1)

Kế thừa class trong ngôn ngữ Python

Bài toán shift linked list
Bài toán shift linked list

2 cách giải bài toán shift linked list bằng ngôn ngữ Python

Reverse linked list
Reverse linked list

Hai cách giải bài toán reverse linked list bằng ngôn ngữ Python

Hai hướng giải bài toán Anagram bằng Python
Hai hướng giải bài toán Anagram bằng Python

Hai cách giải bài toán anagram sử dụng ngôn ngữ Python

Series PyPy - Phần 1: Giới thiệu về PyPy
Series PyPy - Phần 1: Giới thiệu về PyPy

Bên cạnh phiên bản mặc định CPython, PyPy là một phiên bản hoàn thiện khác của Python. PyPy mang tới...