Sa Pham

Tác giả: Sa Phạm

Tôi là Sa Phạm - chuyên gia trong lĩnh vực Cloud Computing. Tôi đã có gần 10 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển các dịch vụ cho Public Cloud tại Bizfly Cloud. Tại đây, tôi trực tiếp điều hành và định hướng cho việc phát triển các dịch vụ IaaS và PaaS cũng như luôn tiên phong các dịch vụ và công vụ hỗ trợ cho các lĩnh vực DevOps, SysOps tại Việt Nam.
Trong quãng thời gian làm việc, tôi có tham gia cộng dồng VietOenInfra ( trước đây là VietOpenstack) với vai trò là Organizer trong 5 năm. Và đã tổ chức hàng chục sự kiến lớn nhỏ để gắn kết cộng đồng, doanh nghiệp và các trường đại học lại gần nhau hơn.
Bằng những kinh nghiệm và kỹ năng làm việc, tôi luôn muốn cống hiến cho cộng đồng cũng như cho sự phát triển các sản phẩm nền tảng điện toán đám mây "Make In Vietnam".
Trình độ chuyên môn:
Cloud ComputingDevOpsSysOpsIaaSPaaS
Tại sao nên sử dụng cloud server kết hợp auto scaling?
Tại sao nên sử dụng cloud server kết hợp auto scaling?
11-04-2023

Việc kết hợp sử dụng cloud server và auto scaling giúp cho việc quản lý tài nguyên server dễ dàng...