Hướng dẫn tích hợp Simple Storage của Bizfly Cloud với Moodle

408
19-03-2021
Hướng dẫn tích hợp Simple Storage của Bizfly Cloud với Moodle

Như các bạn đã biết Simple Storage có những đặt điểm nổi trội như:

Dễ dàng mở rộng không gian lưu trữ, không có giới hạn về số lượng cũng như kích thước file.

Chia sẻ và quản lý chia sẻ dữ liệu thông qua các kết nối HTTPS API. Quản lý file thông qua các api, hỗ trợ sử dụng api bằng nhiều ngôn ngữ

Kiểm soát, cho phép chỉ định phân quyền truy cập cho từng người dùng

Dễ dàng khôi phục dữ liệu trong trường hợp bị lỗi hoặc thao tác nhầm.

>> Tìm hiểu chi tiết giải pháp tại: https://bizflycloud.vn/s3-simple-storage

Hôm nay Bizfly Cloud sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp Simple Storage với Moodle, một mã nguồn mở phục vụ cho đào tạo và giảng dạy trực tuyến.

Bước 1: Tạo bucket moodle Simple Storage Bizfly Cloud:

Hướng dẫn tích hợp Simple Storage của Bizfly Cloud với Moodle - Ảnh 1.

Tùy chỉnh CORS trên bucket

Hướng dẫn tích hợp Simple Storage của Bizfly Cloud với Moodle - Ảnh 2.

Bước 2: ssh vào  server cài đặt Moodle. Di chuyển đến thư mục cài đặt tool của Moodle

# cd /var/www/html/moodle/admin/tool

Bước 3: Clone plugin moodle-tool_objectfs từ github:

# git clone https://github.com/catalyst/moodle-tool_objectfs.git objectfs

# chown www-data:www-data -R /var/www/html/moodle/admin/tool/objectfs

Bước 4: Sửa file manager.php

# vim /var/www/html/moodle/admin/tool/objectfs/classes/local/manager.php

#Sửa nội dung tại các dòng theo thông tin bucket

        $config->s3_usesdkcreds = 0;

        $config->s3_key = 'My_accesskey';

        $config->s3_secret = 'My_secret_key';

        $config->s3_bucket = 'My_bucket';

        $config->s3_region = 'hn';

        $config->s3_base_url = 'https://ss-hn-1.bizflycloud.vn';

Hướng dẫn tích hợp Simple Storage của Bizfly Cloud với Moodle - Ảnh 6.

Bước 5: Clone plugin moodle-local_datacleaner và moodle-local_aws từ github

# cd /var/www/html/moodle/local

# git clone https://github.com/catalyst/moodle-local_datacleaner.git datacleaner

# git clone https://github.com/catalyst/moodle-local_aws.git aws

# chown www-data:www-data -R /var/www/html/moodle/local/aws

# chown www-data:www-data -R /var/www/html/moodle/local/datacleaner

Bước 6: Sửa file config.php của moodle

# vim /var/www/html/moodle/config.php

#Thêm vào cuối file:

$CFG->alternative_file_system_class =' ool_objectfs\s3_file_system';

$CFG->local_datacleaner_allowexecution = true;

Hướng dẫn tích hợp Simple Storage của Bizfly Cloud với Moodle - Ảnh 9.

Bước 7: Setting trên dashboard moodle

Go to Site Administration -> Plugins -> Admin tools -> Object storage file system ta setting như sau:

Hướng dẫn tích hợp Simple Storage của Bizfly Cloud với Moodle - Ảnh 10.

Tiếp theo điền thông tin s3 của bạn 

Hướng dẫn tích hợp Simple Storage của Bizfly Cloud với Moodle - Ảnh 11.

Hướng dẫn tích hợp Simple Storage của Bizfly Cloud với Moodle - Ảnh 12.

Vậy là đã hoàn thành việc tích hợp moodle với Simple Storage 

Để kiểm tra ta tiến hành upload 1 file bất kỳ

Hướng dẫn tích hợp Simple Storage của Bizfly Cloud với Moodle - Ảnh 13.

Quay lại bucket moodle đã tạo ban đầu để kiểm tra

Hướng dẫn tích hợp Simple Storage của Bizfly Cloud với Moodle - Ảnh 14.

Nếu kết quả hiển thị như hình là đã thực hiện thành công.

Các thắc mắc bạn đọc có thể liên hệ hotline để được tư vấn trực tiếp: 

(024) 7302 8888 / (028) 7302 8888

BizFly Cloud là nhà cung cấp đa dịch vụ điện toán đám mây được vận hành bởi VCCorp.

BizFly Cloud là một trong bốn doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ toàn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật, an toàn thông tin của nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử do Bộ TT&TT chứng nhận.

Độc giả quan tâm đến các giải pháp của BizFly Cloud có thể truy cập tại đây.

SHARE