Tính sẵn sàng cao Redis với Sentinel

1493
18-12-2023
Tính sẵn sàng cao Redis với Sentinel

Redis là một phần mềm nguồn mở cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu trong RAM thường được sử dụng cho bộ nhớ đệm, trình trung chuyển tin nhắn và công cụ phát trực tuyến. Redis được sử dụng bởi các công cụ nổi bật khác:

 • Twitter
 • GitHub
 • Snapchat
 • danh sách Craigslist
 • StackOverflow

Tùy từng trường hợp sử dụng mà Redis được sử dụng với các vai trò khác nhau trong một hệ thống. Và công ty của mình cũng vậy, Redis được sử dụng khá phổ biến trong hầu hết các ứng dụng. Vào một ngày đẹp trời, server Redis tự nhiên lăn ra thẳng, không thể truy cập và khôi phục lại được. Vậy là toàn bộ dữ liệu đang có trong Redis cứ thế không cánh mà bay.

Mất dữ liệu, dừng hoạt động của ứng dụng là những gì tôi phải đối mặt. Server bị trung thì có vô vàn lý do: loại trừ lý do chủ quan là code cùi, code lỗi, thì còn các lý do do khách quan mà không ai muốn xảy ra cả: các phần cứng bị lỗi, … Ở đây, mình đã xảy ra lỗi khi chạy cả ram trên máy chủ, không có bất kỳ ánh sáng nào cho bất kỳ hy vọng nào ở đây.

Sau công việc này, mình lại hì hục tìm cách làm thế nào để có thể cấu hình High Availability cho Redis để nhỡ có đen thì cũng sẽ lấy lại được những phần dữ liệu đã bị mất. Mình đã nghĩ đến Redis Replication để có thể đồng bộ dữ liệu sang nhiều server khác nhau, để mà có đen server thì cũng vẫn còn lại dữ liệu. Tuy nhiên thì mình lại cần phải có Auto-Failover nữa, vậy là mình đã tìm đến Redis Sentinel. Vậy thì mình đã làm như thế nào và ứng dụng được gì?

1. Redis Sentinel là gì?

Redis Sentinel là một tính năng sử dụng cho việc phát triển Tính sẵn sàng cao cho Redis mà không cần thiết lập cụm. Theo mô tả thì đây là các tính năng của Sentinel:

 • Giám sát. Sentinel liên tục kiểm tra xem phiên bản chính và bản sao của bạn có hoạt động như mong đợi hay không.
 • Thông báo. Sentinel có thể thông báo cho quản trị viên hệ thống hoặc các chương trình máy tính khác thông qua API rằng có sự cố xảy ra với một trong các phiên bản Redis được giám sát.
 • Tự động chuyển đổi dự phòng. Nếu bản gốc không hoạt động như mong đợi, Sentinel có thể bắt đầu quá trình chuyển đổi dự phòng trong đó bản sao được nâng cấp lên bản chính, các bản sao bổ sung khác được cấu hình lại để sử dụng bản gốc mới và các ứng dụng sử dụng máy chủ Redis sẽ được thông báo về địa chỉ mới sẽ sử dụng. - khi kết nối.
 • Nhà cung cấp cấu hình. Sentinel đóng vai trò là nguồn cấp quyền cho việc khám phá dịch vụ của khách hàng: khách hàng kết nối với Sentinels để hỏi địa chỉ của chủ Redis hiện tại chịu trách nhiệm về một dịch vụ nhất định. Nếu xảy ra chuyển đổi dự phòng, Sentinels sẽ báo cáo địa chỉ mới.

2. Khai báo Mô hình phát triển

Về cơ bản thì để phát triển khai Sentinel cũng tương đối khá dễ dàng. Mình đã và đang phát triển Redis Sentinel với 3 server và Redis thì chạy trong Docker(cái này thì có nhiều lý do, và dựa vào các ưu tiên của container nên mình thường xuyên cố gắng đưa mọi thứ vào container, miễn là phù hợp nhảy lò cò).

Tính sẵn sàng cao Redis với Sentinel - Ảnh 1.

trong đó, các nút có IP địa chỉ tương ứng như sau: Tên nút | Địa chỉ IP | ———-|———— redis-xpg72e62 | 20.10.161.181 | redis5-repl-1 | 20.10.161.80 | redis5-repl-2 | 20.10.161.111 |

3. Cấu hình

 1. Trên các nút tạo các thư mục sau
   mkdir -p /var/log/redis /var/run/redis /var/lib/redis /etc/redis 

  Tạo cấu hình tệp /etc/redis/redis.conf để cấu hình sao chép lại cấu hình như sau:

  • Trên nút 1
    activerehashing yes  always-show-logo yes  aof-load-truncated yes  aof-rewrite-incremental-fsync yes  aof-use-rdb-preamble yes  appendfilename appendonly.aof  appendfsync everysec  appendonly no  auto-aof-rewrite-min-size 64mb  auto-aof-rewrite-percentage 100  client-output-buffer-limit normal 0 0 0  client-output-buffer-limit pubsub 32mb 8mb 60  daemonize no  databases 16  dbfilename dump.rdb  dir /var/lib/redis/data  dynamic-hz yes  hash-max-ziplist-entries 512  hash-max-ziplist-value 64  hll-sparse-max-bytes 3000  hz 10  latency-monitor-threshold 0  lazyfree-lazy-eviction no  lazyfree-lazy-expire no  lazyfree-lazy-server-del no  list-compress-depth 0  list-max-ziplist-size -2  logfile /var/log/redis/redis.log  loglevel notice  lua-time-limit 5000  maxmemory 870mb  no-appendfsync-on-rewrite no  notify-keyspace-events ''  pidfile /var/run/redis/redis.pid  port 6379  protected-mode no  rdb-save-incremental-fsync yes  rdbchecksum yes  rdbcompression yes  repl-disable-tcp-nodelay no  repl-diskless-sync yes  repl-diskless-sync-delay 10  save 300 10  save 60 10000  save 900 1  set-max-intset-entries 512  slowlog-log-slower-than 10000  slowlog-max-len 128  stop-writes-on-bgsave-error yes  stream-node-max-bytes 4096  stream-node-max-entries 100  supervised no  tcp-backlog 511  tcp-keepalive 300  timeout 0  unixsocket /var/run/redis/redis.sock  unixsocketperm 700  zset-max-ziplist-entries 128  zset-max-ziplist-value 64  requirepass <password>  masterauth <password> 
  • Trên nút 2
    activerehashing yes  always-show-logo yes  aof-load-truncated yes  aof-rewrite-incremental-fsync yes  aof-use-rdb-preamble yes  appendfilename "appendonly.aof"  appendfsync everysec  appendonly no  auto-aof-rewrite-min-size 64mb  auto-aof-rewrite-percentage 100  client-output-buffer-limit normal 0 0 0  daemonize no  databases 16  dbfilename "dump.rdb"  dir "/var/lib/redis/data"  dynamic-hz yes  hash-max-ziplist-entries 512  hash-max-ziplist-value 64  hll-sparse-max-bytes 3000  hz 10  latency-monitor-threshold 0  lazyfree-lazy-eviction no  lazyfree-lazy-expire no  lazyfree-lazy-server-del no  list-compress-depth 0  list-max-ziplist-size -2  logfile "/var/log/redis/redis.log"  loglevel notice  lua-time-limit 5000  maxmemory 870mb  no-appendfsync-on-rewrite no  notify-keyspace-events ""  pidfile "/var/run/redis/redis.pid"  port 6379  protected-mode no  rdb-save-incremental-fsync yes  rdbchecksum yes  rdbcompression yes  repl-disable-tcp-nodelay no  repl-diskless-sync no  repl-diskless-sync-delay 5  save 300 10  save 60 10000  save 900 1  set-max-intset-entries 512  slowlog-log-slower-than 10000  slowlog-max-len 128  stop-writes-on-bgsave-error yes  stream-node-max-bytes 4096  stream-node-max-entries 100  supervised no  tcp-backlog 511  tcp-keepalive 300  timeout 0  unixsocket "/var/run/redis/redis.sock"  unixsocketperm 700  zset-max-ziplist-entries 128  zset-max-ziplist-value 64  requirepass <password>  masterauth <password>  min-replicas-max-lag 10  min-replicas-to-write 1  replica-lazy-flush no  replica-priority 100  replica-read-only yes  replica-serve-stale-data yes  replicaof 10.20.161.181 6379 
  • Trên nút 3
    activerehashing yes  always-show-logo yes  aof-load-truncated yes  aof-rewrite-incremental-fsync yes  aof-use-rdb-preamble yes  appendfilename "appendonly.aof"  appendfsync everysec  appendonly no  auto-aof-rewrite-min-size 64mb  auto-aof-rewrite-percentage 100  client-output-buffer-limit normal 0 0 0  daemonize no  databases 16  dbfilename "dump.rdb"  dir "/var/lib/redis/data"  dynamic-hz yes  hash-max-ziplist-entries 512  hash-max-ziplist-value 64  hll-sparse-max-bytes 3000  hz 10  latency-monitor-threshold 0  lazyfree-lazy-eviction no  lazyfree-lazy-expire no  lazyfree-lazy-server-del no  list-compress-depth 0  list-max-ziplist-size -2  logfile "/var/log/redis/redis.log"  loglevel notice  lua-time-limit 5000  maxmemory 870mb  no-appendfsync-on-rewrite no  notify-keyspace-events ""  pidfile "/var/run/redis/redis.pid"  port 6379  protected-mode no  rdb-save-incremental-fsync yes  rdbchecksum yes  rdbcompression yes  repl-disable-tcp-nodelay no  repl-diskless-sync no  repl-diskless-sync-delay 5  save 300 10  save 60 10000  save 900 1  set-max-intset-entries 512  slowlog-log-slower-than 10000  slowlog-max-len 128  stop-writes-on-bgsave-error yes  stream-node-max-bytes 4096  stream-node-max-entries 100  supervised no  tcp-backlog 511  tcp-keepalive 300  timeout 0  unixsocket "/var/run/redis/redis.sock"  unixsocketperm 700  zset-max-ziplist-entries 128  zset-max-ziplist-value 64  requirepass <password>  masterauth <password>  min-replicas-max-lag 10  min-replicas-to-write 1  replica-lazy-flush no  replica-priority 100  replica-read-only yes  replica-serve-stale-data yes  replicaof 10.20.161.181 6379 

   Lưu ý: Cần thay đổi địa chỉ IP tương ứng của bạn vào

  Tạo cấu hình tệp /etc/redis/sentinel.conf để cấu hình Sentinel như sau: bash daemonize no dir /var/lib/redis/data logfile /var/log/redis/sentinel.log pidfile /var/run/redis/sentinel.pid port 26379 protected-mode no unixsocket /var/run/redis/sentinel.sock unixsocketperm 700 requirepass <password> sentinel myid b16319cdc0783a0bf3b49e3f60759c3a173cbe7b sentinel deny-scripts-reconfig no sentinel monitor s6l 10.20.161.181 6379 2 sentinel down-after-milliseconds s6l 10000 sentinel failover-timeout s6l 10000 sentinel auth-pass s6l <password> sentinel config-epoch s6l 0 sentinel leader-epoch s6l 0 sentinel known-replica s6l 10.20.161.111 6379 sentinel known-replica s6l 10.20.161.80 6379 sentinel current-epoch 0

  • Trên nút 2
    daemonize no  dir "/var/lib/redis/data"  logfile "/var/log/redis/sentinel.log"  pidfile "/var/run/redis/sentinel.pid"  port 26379  protected-mode no  unixsocket "/var/run/redis/sentinel.sock"  unixsocketperm 700  requirepass <password>  sentinel myid 2a88d7cbe2c3ae42505b7ced061b84e53cd353ce  sentinel deny-scripts-reconfig no  sentinel monitor s6l 10.20.161.181 6379 2  sentinel down-after-milliseconds s6l 10000  sentinel failover-timeout s6l 10000  sentinel auth-pass s6l <password>  sentinel leader-epoch s6l 0  sentinel known-replica s6l 10.20.161.80 6379  sentinel known-replica s6l 10.20.161.111 6379  sentinel current-epoch 0 
  • Trên nút 3
    daemonize no  dir "/var/lib/redis/data"  logfile "/var/log/redis/sentinel.log"  pidfile "/var/run/redis/sentinel.pid"  port 26379  protected-mode no  unixsocket "/var/run/redis/sentinel.sock"  unixsocketperm 700  requirepass <password>  sentinel myid e3e9b126a9a6b17bbf1ccadda0d05315abe1dc28  sentinel deny-scripts-reconfig no  sentinel monitor s6l 10.20.161.181 6379 2  sentinel down-after-milliseconds s6l 10000  sentinel failover-timeout s6l 10000  sentinel auth-pass s6l <password>  sentinel config-epoch s6l 0  sentinel leader-epoch s6l 0  sentinel known-replica s6l 10.20.161.111 6379  sentinel known-replica s6l 10.20.161.80 6379  sentinel current-epoch 0 

   Lưu ý: Cần thay đổi địa chỉ IP tương ứng của bạn vào

 2. Tạo cơ sở dữ liệu vùng chứa trên các nút

Trên các nút tiến hành tạo các container như sau:

 • Tạo container chạy Redis bash docker create --name database --network host \ -v /dev/shm:/dev/shm \ -v /etc/redis/etc/redis \ -v /var/lib/redis:/var/lib/redis \ -v /var/log/redis:/var/log/redis \ -v /var/run/redis:/var/run/redis \ redis:5.0.14 /etc/redis/sentinel.conf
 • Tạo container chạy Sentinel bash docker create --name sentinel --network host \ -v /dev/shm:/dev/shm \ -v /etc/redis/etc/redis \ -v /var/lib/redis:/var/lib/redis \ -v /var/log/redis:/var/log/redis \ -v /var/run/redis:/var/run/redis \ redis:5.0.14 --sentinel /etc/redis/sentinel.conf

4. Kiểm tra kết quả

Thực hiện kết nối tới một máy chủ redis bất kỳ trên cổng 26379

redis-cli -h <ip_address> - p 26379 auth <password> info sentinel sentinel_masters:1 sentinel_tilt:0 sentinel_running_scripts:0 sentinel_scripts_queue_length:0 sentinel_simulate_failure_flags:0 master0:name=s6l,status=ok,address=10.20.161.181:6379,slaves=2,sentinels=4 

Lúc này, chúng tôi có thể tắt nút chính để kiểm tra quá trình chuyển đổi dự phòng tự động.

Mã ví dụ trong python

import redis def connect_to_redis_sentinel():  """  Connects to Redis Sentinel.  Returns:   A Redis connection object.  """  sentinel = redis.sentinel.Sentinel([   ('localhost', 26379),   ('localhost', 26380),   ('localhost', 26381),  ])  master = sentinel.master_for('s6l')  return redis.Redis(connection_pool=master) # Example usage: redis = connect_to_redis_sentinel() # Set a value in Redis: redis.set('my_key', 'my_value') # Get a value from Redis: value = redis.get('my_key') print(value)
SHARE