Tìm hiểu Array Object trong JavaScript

354
12-04-2018
Tìm hiểu Array Object trong JavaScript

Array Object là một mảng chứa các phần tử, cho phép truy xuất các phương thức của Object bên trong nó để đáp ứng các nhu cầu xử lý dữ liệu khác nhau khi mà Array chỉ có tác dụng duy nhất là lấy phần tử trong nó ra. Trong bài này, cùng Bizfly Cloud tìm hiểu Array Object nhé.

Tìm hiểu Array Object trong JavaScript - Ảnh 1.

Tại sao nên sử dụng Array Object? 

Có rất nhiều lý do để có thể sử dụng Array Object mà tôi không thể liệt kê hết được cho các bạn, nhưng ở đây tôi sẽ tóm tắt một cách vắn tắt cho các bạn:

  • Bạn có nhu cầu thể hiện dữ liệu trong mảng bằng nhiều cách khác nhau. 
  • Bạn có nhu cầu thể hiện kiểu dữ liệu của Object chứa bên trong mảng. 
  • Bạn có nhu cầu thể hiện gợi ý các phương thức trong Visual Studio Code hoặc JavaScript IDE bất kỳ, rất phù hợp khi sử dụng trong TypeScript hay Babel. 
  • Bạn có nhu cầu thể hiện kỹ năng viết Code của mình trước các nhà tuyển dụng hoặc các thành viên trong Team.  

Mặt hạn chế của Array Object 

Tiếp theo sau những lợi ích của Array Object thì cũng tồn tại một số nhược điểm khi sử dụng nó:

  • Làm chậm ứng dụng của bạn so với việc sử dụng Array thông thường. 
  • Chỉ hữu ích khi bạn sử dụng một mảng dữ liệu nhưng ở nhiều mục đích khác nhau. 
  • Bạn cần có kiến thức nhất định về Lập trình hướng đối tượng để sử dụng thành thạo.

Kết luận

Array Object không có gì là mới cả nếu như các bạn đã từng biết qua về JSON hoặc chính JavaScript này là tập hợp của các Array Object (Object window là một ví dụ). Thay vì JSON trả về cho các bạn chỉ là chuỗi và sau đó được JSON.parse(...) thành 1 Array Object và bạn có thể truy xuất tới các thuộc tính chứa dữ liệu của nó, thì nay nó chỉ khác là chúng ta bổ sung thêm các phương thức cho 1 Object bên trong Array để sử dụng nó cho nhiều mục đích khác nhau theo nhu cầu của mình.

Nguồn: thienanblog.com

SHARE