So sánh mô hình dữ liệu logic và mô hình dữ liệu vật lý

1203
14-06-2024
So sánh mô hình dữ liệu logic và mô hình dữ liệu vật lý

Mô hình dữ liệu logic và mô hình dữ liệu vật lý là hai mô hình có vai trò quan trọng trong việc thiết kế cơ sở dữ liệu. Bài viết này sẽ so sánh mô hình dữ liệu logic và mô hình dữ liệu vật lý, từ đó giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa chúng. Cùng tìm hiểu với Bizfly Cloud nhé!

Mô hình dữ liệu logic - Logical data model là gì?

Logical data model (mô hình dữ liệu logic) là một phần quan trọng trong quá trình phát triển cơ sở dữ liệu. Nó đại diện cho cách mà dữ liệu được tổ chức và tương tác với nhau trong hệ thống. Mô hình dữ liệu logic không phụ thuộc vào cụ thể hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) nào mà nó được triển khai trên, mà tập trung vào việc mô tả cấu trúc dữ liệu và quan hệ giữa chúng.

Lợi ích khi sử dụng mô hình dữ liệu logic:

 • Giúp các công ty xác định và cải thiện quy trình kinh doanh của họ.

 • Mô tả tốt hơn các thành phần dữ liệu bằng cách chọn các thuộc tính cần thiết cho mô hình dữ liệu của họ.

 • Đóng vai trò là giai đoạn tiền triển khai giúp giảm thiểu rủi ro khi triển khai mô hình dữ liệu và điều chỉnh các yêu cầu sau khi triển khai.

 • Hỗ trợ tái sử dụng dữ liệu và chia sẻ dữ liệu.

 • Cung cấp bản thiết kế chi tiết có thể được tùy chỉnh và điều chỉnh cho phù hợp với các công nghệ cụ thể.

Các mô hình dữ liệu logic được thiết kế để cung cấp sự trừu tượng hóa dữ liệu ở mức độ cao, tập trung vào các yếu tố thiết yếu thể hiện các khái niệm và quy tắc kinh doanh. Họ thường sử dụng sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD) và sơ đồ lớp để minh họa các thực thể dữ liệu và mối quan hệ của chúng.

Mô hình dữ liệu logic là gì?

Mô hình dữ liệu vật lý - Physical data model là gì?

Physical data model là một phần quan trọng trong quá trình phát triển cơ sở dữ liệu. Nó là biểu diễn cụ thể về cách dữ liệu sẽ được lưu trữ và tổ chức trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Khác với logical data model, physical data model tập trung vào việc thiết kế cụ thể hóa cấu trúc dữ liệu, bao gồm các bảng, cột, ràng buộc dữ liệu, chỉ mục và quan hệ giữa các bảng.

Lợi ích khi sử dụng mô hình dữ liệu vật lý:

 • Cung cấp một bản trình bày trực quan về cấu trúc cơ sở dữ liệu.

 • Giúp dễ dàng dịch các mô hình dữ liệu thành lược đồ cơ sở dữ liệu.

 • Giúp các doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt hơn và nhờ đó giúp họ tránh được các chi phí thường xuyên cao liên quan đến việc sửa lỗi.

Các mô hình dữ liệu vật lý tập trung vào các chi tiết của cấu trúc dữ liệu cơ bản, cung cấp bản trình bày chi tiết về lược đồ cơ sở dữ liệu, bao gồm bảng, cột, kiểu dữ liệu, chỉ mục và chi tiết lưu trữ. Mô hình hóa dữ liệu vật lý được gắn chặt với hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) và công nghệ lưu trữ mà cuối cùng sẽ phục vụ/lưu trữ dữ liệu.

Điểm khác biệt giữa mô hình dữ liệu logic và mô hình dữ liệu vật lý

Mục tiêu

Mô hình dữ liệu logic thường được sử dụng để mô tả cấu trúc logic của dữ liệu và mối quan hệ giữa chúng. Mục tiêu chính của mô hình dữ liệu logic là cung cấp một cách trừu tượng hóa và logic hóa về cách dữ liệu được tổ chức và truy cập trong hệ thống. Mặt khác, mô hình dữ liệu vật lý tập trung vào cách thức dữ liệu được tổ chức trong các bảng cơ sở dữ liệu thực tế

Người tạo

Người tạo mô hình dữ liệu logic thường là kiến trúc sư dữ liệu và nhà phân tích kinh doanh. Các chuyên gia này có kiến thức vững về cấu trúc dữ liệu, mối quan hệ giữa các thực thể, và cách thức tổ chức dữ liệu một cách logic và hiệu quả.

Trong khi đó, mô hình dữ liệu vật lý thường được tạo ra bởi nhà phát triển và quản trị viên cơ sở dữ liệu. Những người này có kiến thức chuyên sâu về cách thức triển khai cấu trúc dữ liệu vật lý một.

Độ phức tạp

Mô hình dữ liệu logic đơn giản hơn vì nó tập trung vào việc xác định kết nối giữa các đối tượng dữ liệu kinh doanh. Mỗi đối tượng dữ liệu trong mô hình này bao gồm các thực thể dữ liệu và các thuộc tính có liên quan. Việc sử dụng mô hình dữ liệu logic giúp người dùng dễ dàng hiểu cấu trúc dữ liệu và quan hệ giữa chúng.

Trái ngược với mô hình dữ liệu logic, mô hình dữ liệu vật lý phức tạp hơn vì nó yêu cầu sắp xếp các phần tử dữ liệu trong các bảng, cột và chỉ mục. Mô hình dữ liệu vật lý phải đáp ứng các hạn chế nghiêm ngặt của nền tảng cụ thể mà nó được triển khai.

Thời điểm sử dụng

Mô hình dữ liệu logic thường được sử dụng trong giai đoạn thiết kế hệ thống khi cần xác định cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa chúng. Mô hình dữ liệu vật lý thường được sử dụng trong giai đoạn triển khai hệ thống khi cần triển khai cấu trúc dữ liệu đã được xác định trong mô hình logic vào môi trường vật lý.

So sánh mô hình dữ liệu logic và mô hình dữ liệu vật lý

So sánh mô hình dữ liệu logic và mô hình dữ liệu vật lý

 

Mô hình dữ liệu logic

Mô hình dữ liệu vật lý

Phụ thuộc nền tảng

Không

Cấu trúc dữ liệu 

Các thực thể, thuộc tính, primary key, foreign key

Bảng cơ sở dữ liệu, hàng, cột, primary key, foreign key, loại dữ liệu.

Các tính năng có thể lập trình

Không có

Yếu tố kích hoạt và quy trình đã lưu trữ

Mục tiêu

Trực quan hóa quy trình công việc

Mô tả tổ chức dữ liệu trong các bảng cơ sở dữ liệu thực tế

Người tạo

 • Kiến trúc sư dữ liệu

 • Nhà phân tích kinh doanh

 • Nhà phát triển 

 • Quản trị viên cơ sở dữ liệu

Độ phức tạp

Đơn giản

Phức tạp

Thời điểm nên sử dụng

Hiểu cách thức hoạt động của doanh nghiệp và dữ liệu nào cần được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu

Triển khai các thực thể thực với dữ liệu kinh doanh thực để ứng dụng có thể được sử dụng trong môi trường sản xuất

Như vậy, qua bài viết trên, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về những điểm khác nhau giữa mô hình dữ liệu logic và mô hình dữ liệu vật lý. Mỗi mô hình lại có những đặc điểm riêng biệt và ứng dụng khác nhau trong thực tế. Việc hiểu rõ và áp dụng đúng mô hình dữ liệu phù hợp sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất và hiệu quả của cơ sở dữ liệu.

 

SHARE