GitOps là gì? GitOps khác DevOps như thế nào?

1066
12-01-2022
GitOps là gì? GitOps khác DevOps như thế nào?

Nhiều tổ chức hiện coi DevOps là một phần trong chiến lược chuyển đổi số của họ, vì nó khuyến khích văn hóa chia sẻ trách nhiệm, tính minh bạch và phản hồi nhanh hơn. Tuy nhiên, khi khoảng cách giữa các nhóm phát triển và vận hành thu hẹp lại, các quy trình cũng vậy. Khi các công ty nắm lấy các phương pháp DevOps, thì các công cụ này đã tạo ra sự phát triển cho GitOps - một tập hợp các phương pháp cho phép các nhà phát triển thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đến hoạt động CNTT hơn.

GitOps là gì?

GitOps là một mô hình hoặc một tập hợp các phương pháp hay nhất của DevOps được sử dụng để phát triển ứng dụng như kiểm soát phiên bản, cộng tác, tuân thủ nguyên tắc, công cụ CI/CD và áp dụng chúng cho tự động hóa cơ sở hạ tầng.

Trong khi vòng đời phát triển phần mềm đã được tự động hóa, cơ sở hạ tầng vẫn là một quy trình thủ công chủ yếu đòi hỏi các nhóm chuyên môn. Với những yêu cầu đặt ra đối với cơ sở hạ tầng ngày nay, việc thực hiện tự động hóa cơ sở hạ tầng ngày càng trở nên quan trọng. Cơ sở hạ tầng hiện đại cần phải co giãn linh hoạt để có thể quản lý hiệu quả các tài nguyên đám mây cần thiết cho việc triển khai liên tục.

Ngày nay việc phát triển ứng dụng hiện đại luôn đi kèm với với tốc độ và quy mô. Các tổ chức có văn hóa DevOps trưởng thành có thể triển khai code để sản xuất hàng trăm lần mỗi ngày. Các nhóm DevOps có thể thực hiện điều này thông qua các best practices như kiểm soát phiên bản, code review và các CI/CD pipeline tự động hóa quá trình thử nghiệm và triển khai.

GitOps được sử dụng để tự động hóa quá trình cung cấp cơ sở hạ tầng. Tương tự như cách các nhóm sử dụng mã nguồn ứng dụng, các nhóm vận hành áp dụng GitOps sử dụng các tệp cấu hình được lưu trữ dưới dạng mã (infrastructure as code). Các tệp cấu hình GitOps tạo ra cùng một môi trường cơ sở hạ tầng mỗi khi nó được triển khai, giống như mã nguồn ứng dụng tạo ra các tệp nhị phân ứng dụng giống nhau mỗi khi nó được xây dựng.

GitOps là gì? GitOps khác DevOps như thế nào? - Ảnh 1.

Các nhóm đưa GitOps vào thực tế như thế nào?

GitOps không phải là một sản phẩm, plugin hoặc nền tảng duy nhất. Quy trình công việc của GitOps giúp các nhóm quản lý cơ sở hạ tầng CNTT thông qua các quy trình mà họ đã sử dụng trong phát triển ứng dụng.

GitOps yêu cầu ba thành phần cốt lõi:

GitOps = IaC + MRs + CI/CD

IaC: GitOps sử dụng kho lưu trữ Git làm source of truth duy nhất cho các định nghĩa cơ sở hạ tầng. Git là một hệ thống kiểm soát phiên bản mã nguồn mở theo dõi các thay đổi quản lý code và kho lưu trữ Git là một thư mục .git trong một dự án theo dõi tất cả các thay đổi được thực hiện đối với các tệp trong một dự án theo thời gian. Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (Infrastructure as Code  - IaC) là phương pháp giữ tất cả cấu hình cơ sở hạ tầng được lưu trữ dưới dạng mã. Trạng thái mong muốn thực tế có thể có hoặc không được lưu trữ dưới dạng mã (ví dụ: số lượng bản sao hoặc nhóm).

MR: GitOps sử dụng các merge request (MR) làm cơ chế thay đổi cho tất cả các bản cập nhật cơ sở hạ tầng. MR là nơi các nhóm có thể cộng tác thông qua các đánh giá và nhận xét và là nơi xác nhận chính thức.

CI/CD : GitOps tự động cập nhật cơ sở hạ tầng bằng quy trình làm việc Git với tích hợp liên tục (CI) và phân phối liên tục (CI/CD). Khi code mới được hợp nhất, CI/CD pipeline thực hiện sự thay đổi trong môi trường. Bất kỳ sai lệch cấu hình nào, chẳng hạn như các thay đổi hoặc lỗi, đều được ghi đè bởi tự động hóa GitOps để môi trường hội tụ về trạng thái mong muốn được xác định trong Git. GitLab sử dụng CI/CD pipeline để quản lý và triển khai tự động hóa GitOps, nhưng các hình thức tự động hóa khác, chẳng hạn như định nghĩa các operator cũng có thể được sử dụng.

GitOps là gì? GitOps khác DevOps như thế nào? - Ảnh 2.

GitOps khác DevOps như thế nào?

GitOps và DevOps có chung một số nguyên tắc và mục tiêu. DevOps là về sự thay đổi văn hóa và cung cấp một cách để các nhóm phát triển và nhóm vận hành làm việc cùng nhau một cách hợp tác.

GitOps cung cấp cho bạn các công cụ và khuôn khổ để thực hiện các phương pháp DevOps, như cộng tác, CI/CD và kiểm soát phiên bản, đồng thời áp dụng chúng cho tự động hóa cơ sở hạ tầng và triển khai ứng dụng. 

GitOps là gì? GitOps khác DevOps như thế nào? - Ảnh 3.

Bảng so sánh GitOps và DevOps

Như với bất kỳ thuật ngữ công nghệ mới nổi nào, GitOps không được tất cả mọi người trong ngành định nghĩa theo cách giống nhau. Các nguyên tắc GitOps có thể được áp dụng cho tất cả các loại tự động hóa cơ sở hạ tầng bao gồm máy ảo và vùng chứa, đồng thời có thể rất hiệu quả cho các nhóm đang tìm cách quản lý cơ sở hạ tầng dựa trên Kubernetes. Trong khi nhiều công cụ và phương pháp hứa hẹn triển khai nhanh hơn và quản lý liền mạch giữa code và cơ sở hạ tầng, GitOps khác biệt ở chỗ tập trung vào trải nghiệm lấy nhà phát triển làm trung tâm. Quản lý cơ sở hạ tầng thông qua GitOps diễn ra trong cùng một hệ thống kiểm soát phiên bản như việc phát triển ứng dụng, cho phép các nhóm cộng tác nhiều hơn ở một vị trí trung tâm đồng thời hưởng lợi từ các tính năng tích hợp sẵn của Git. Đừng quên theo dõi các bài viết tiếp theo của Bizfly Cloud để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!

 

SHARE