3 Xu hướng phát triển của NetOps trong tương lai

1210
14-07-2022
3 Xu hướng phát triển của NetOps trong tương lai

Đạt được khả năng hiển thị mạng ở mọi nơi, trong trung tâm dữ liệu, trong đám mây, hạ tầng vật lý hoặc từ bất kỳ mạng nào là một khả năng quan trọng cho sự thành công của NetOps. Khi các tổ chức tiếp tục chuyển đổi số, những thay đổi cơ bản đang diễn ra đòi hỏi các phương pháp tiếp cận mới đối với hoạt động mạng và giám sát mạng.

Trong Hội nghị NetOps Virtual Summit gần đây, các chuyên gia trong ngành đã thảo luận về bối cảnh đang thay đổi và giải pháp cho những thách thức mà các nhóm NetOps đang phải đối mặt. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo từ Coty, NOS và Providence Health đã thảo luận về các ví dụ thực tế về cách họ đang giải quyết những thách thức này. Hãy xem xét kỹ hơn một số xu hướng vĩ mô và khám phá cách tổ chức của bạn có thể chuẩn bị.

1. Internet đang trở thành mạng doanh nghiệp mới

Nhiều nhóm NetOps đã tập trung giám sát mạng của họ vào phần trải nghiệm mạng (network experience) nằm trong tầm kiểm soát của họ - bên trong trung tâm dữ liệu. Việc sử dụng các ứng dụng đám mây ngày càng tăng là một lý do khiến việc chỉ nhìn vào bên trong trung tâm dữ liệu là không đủ. Tại hội nghị, Shamus McGillicuddy của EMA đã tuyên bố rằng “Nhóm NetOps trung bình có thể theo dõi 40% tất cả lưu lượng truy cập trên mạng của mình đến các tài nguyên đám mây bên ngoài”.

3 Xu hướng phát triển của NetOps trong tương lai - Ảnh 1.

Quyền truy cập của nhân viên vào tài nguyên đám mây là một phần của việc tạo ra thách thức về khả năng hiển thị, nhưng điều quan trọng không kém là việc nhân viên tiếp cận các ứng dụng đám mây và ứng dụng doanh nghiệp này từ một nhóm vị trí ngày càng đa dạng. Nếu bạn có 5.000 nhân viên làm việc từ bất cứ đâu, bạn có 5.000 mạng cần giám sát.

Thật vậy, Internet đã trở thành mạng doanh nghiệp mới và các nhóm NetOps cần phải tìm cách để đạt được khả năng hiển thị ở mọi nơi - bao gồm cả mạng của bên thứ 3 hoặc ISP. Điều quan trọng là các nhóm NetOps phải giải quyết việc mất khả năng hiển thị và kiểm soát cũng như thiết lập khả năng hiển thị vào đám mây và các mạng của bên thứ ba. Các tổ chức cần áp dụng các giải pháp tích hợp khả năng hiển thị đầu cuối của trải nghiệm mạng vào công cụ NetOps truyền thống của họ để giúp thiết lập khả năng hiển thị ở mọi nơi.

2. Làm việc từ mọi nơi sẽ thay thế công việc tại nhà

Trong giai đoạn đầu của đại dịch, cho phép làm việc tại nhà là trọng tâm chính của các nhóm NetOps. Khi đại dịch thuyên giảm, các nhân viên làm việc từ văn phòng, làm việc tại nhà, hay thậm chí đi du lịch - tức là làm việc từ bất cứ đâu. Công việc kết hợp này có nghĩa là nhân viên yêu cầu hiệu suất nhất quán cho trải nghiệm ứng dụng của họ bất kể họ đang làm việc ở đâu. Theo EMA, các tổ chức đang trang bị lại cho công việc kết hợp: "96% các tổ chức CNTT đang lập ngân sách cho các công cụ giám sát và khắc phục sự cố mạng WFH" và hoạt động giám sát tổng hợp đang ngày càng trở nên phổ biến.

3 Xu hướng phát triển của NetOps trong tương lai - Ảnh 2.

Sự gia tăng của hybrid work gắn chặt với sự phụ thuộc ngày càng tăng vào kết nối internet công cộng, vốn thường năng động và không đáng tin cậy. Người dùng có điều kiện trong môi trường doanh nghiệp có dung lượng cao thường cảm thấy rằng ngay cả các vấn đề hiệu suất cơ bản nhất cũng cần trở thành vấn đề hỗ trợ CNTT. Tuy nhiên, các kỹ thuật giám sát truyền thống không thể mở rộng cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của công ty trong quá khứ. Điều này có nghĩa là để đảm bảo trải nghiệm người dùng cuối tối ưu trong các môi trường mới này, việc giám sát mạng phải phát triển trong quá khứ thu thập lưu lượng và số liệu thiết bị một cách thụ động.

Để quản lý trải nghiệm người dùng cuối ngày nay, việc giám sát phải bao gồm công cụ truyền thống cho các ứng dụng và mạng nội bộ nhưng cũng vượt ra ngoài tường lửa với các phép đo hoạt động cung cấp bức tranh toàn cảnh về hiệu suất từ đầu đến cuối. Điều này bao gồm việc kiểm tra thông qua bất kỳ biện pháp bảo mật nào để hiểu tác động đến trải nghiệm của người dùng cuối. Với cả thử nghiệm chủ động và thụ động được áp dụng cho toàn bộ ứng dụng và đường dẫn phân phối mạng, CNTT có thể cô lập nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề về hiệu suất một cách hiệu quả. Để đạt được mức độ hiển thị này, cần có các cách tiếp cận và giải pháp mới.

3. Sự hội tụ về bảo mật và mạng ngày càng tăng

Trong nhiều tổ chức, nhóm an ninh mạng và nhóm quản lý mạng là riêng biệt. Điều này thường có thể dẫn đến sự lan rộng của nhà cung cấp, giám sát khác nhau và khả năng hiển thị không đầy đủ. Nó cũng có thể dẫn đến những chiến lược lỗi thời. Càng ngày, các lĩnh vực này càng hội tụ và các giải pháp đang tích hợp. Sự hội tụ này hợp lý hóa việc quản lý và cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ. Trò chơi đổ lỗi được giảm bớt vì có một điểm duy nhất là giám sát sự thật giúp giải quyết vấn đề nhanh hơn và tăng năng suất cho nhân viên CNTT.

3 Xu hướng phát triển của NetOps trong tương lai - Ảnh 3.

Một ví dụ đơn giản là các giải pháp cung cấp một điểm giám sát duy nhất cho các kiến trúc SD-WAN của nhiều nhà cung cấp. Một ví dụ khác là áp dụng SASE. Các ứng dụng đám mây và tài nguyên phân tán được hưởng lợi từ giải pháp bảo mật phân tán mà SASE cung cấp. Các tổ chức cần một cái nhìn từ đầu đến cuối từ người dùng cuối đến ứng dụng đám mây, bao gồm bất kỳ dịch vụ bảo mật nào ở giữa.

Các giải pháp tập trung, hội tụ này là cần thiết vì người dùng mong đợi trải nghiệm trực tiếp đến web an toàn và đáp ứng, đồng thời mong muốn trải nghiệm người dùng tích cực không bị ảnh hưởng bởi các lớp bảo mật.

Thay đổi là điều không đổi và các nhóm NetOps cần phát triển công cụ và phương pháp tiếp cận để theo kịp. Đạt được khả năng hiển thị mạng ở mọi nơi, tại chỗ, trong trung tâm dữ liệu, trong đám mây hoặc từ bất kỳ mạng nào là một khả năng quan trọng để thành công.

SHARE