Tổng quan về Bizfly Load Balancers

881
13-07-2018
Tổng quan về Bizfly Load Balancers

Plans and Pricing

Theo Bizfly Cloud cho biết - Bizfly Load Balancer cung cấp nhiều loại dịch vụ phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng. Không mất thêm chi phí lưu Certificate cho các Load Balancer. 

Chi phí băng thông cho Load Balancers chỉ được tính trên chiều ra. Nói cách khác, việc truyền dữ liệu từ Cloud Server tới Load Balancer là miễn phí, do vậy khi sử dụng Load Balancer cho các Cloud Server (Load Balancer bên trong) sẽ không mất thêm chi phí truyền dữ liệu. 

Features

1. High Availability

Bizfly Load Balancer giám sát các Cloud Server để đảm bảo rằng mỗi dịch vụ đều hoạt động hiệu quả. Người dùng có thể xác định các Cloud Server đang hoạt động bằng Health Check và thiết lập các thông số xung quanh những yếu tố cấu thành nên Cloud Server có trạng thái hoạt động tốt. Load Balancer sẽ tự động loại bỏ các máy không đạt kiểm tra trạng thái khỏi nhóm các máy chủ cho đến khi các máy đó lại đạt chuẩn các chỉ số health check.

Bizfly Load Balancers được cấu hình với khả năng automatic failover, giúp duy trì tính khả dụng ngay cả khi các lỗi xảy ra ở lớp cân bằng. Phía bên trong, thành phần active balancing sẽ được giám sát và dự phòng ở chế độ chờ nếu cần thiết, có nghĩa là Load Balancer của bạn không bao giờ là một điểm lỗi đơn lẻ.

>> Tham khảo thêm: Failover và Load Balancing - các khái niệm cơ bản

2. Health Checks

Health Checks là quá trình mà load balancer thực hiện kiểm tra định kỳ trên các server để đảm bảo chúng hoạt động và đáp ứng hiệu quả. Nếu server bị hỏng vì bất kỳ lý do gì, load balancer sẽ phát hiện và ngừng gửi lưu lượng truy cập theo cách của nó.

3. Backend Cloud Server Management

Load Balancer kết nối với Cloud Server qua private network nếu nó được kích hoạt trên các Cloud Server. Nếu private networking bị vô hiệu hóa, Load Balancer kết nối với Cloud Server bằng địa chỉ public IP của nó.

Load Balancers hỗ trợ ba thuật toán cân bằng: round robin, least connections và theo địa chỉ nguồn (source IP).

4. Layer 4 hoặc Layer 7 Load Balancing

Bạn có thể cân bằng tải cho các ứng dụng HTTP/ HTTPS và sử dụng các tính năng dành riêng cho lớp 7, chẳng hạn như thêm các header như X-Forwarded-For.

BizFly Load balancer hỗ trợ cả cân bằng tải cho các ứng dụng tại Layer 4.

5. Protocol Support

Một Bizfly Load Balancer có thể được cấu hình để xử lý nhiều protocol và port. Bạn có thể kiểm soát định tuyến traffic được điều khiển với các quy tắc có thể cấu hình chỉ định các port và protocol mà Load Balancer lắng nghe, cũng như cách mà nó chọn và chuyển tiếp các request đến các backend servers.

Bizfly Load Balancers là Application Load BalancerNetwork Load Balancer nên chúng có thể hỗ trợ phân tích các lưu lượng truy cập đến các backend cụ thể dựa trên URLs, Cookie và HTTP Headers,...

6. HTTP

Tiêu chuẩn cân bằng HTTP hướng các request dựa trên các cơ chế HTTP tiêu chuẩn. Load Balancer đặt các X-Forwarded-For, X-Forwarded-Proto và X-Forwarded-Port headers để cung cấp cho các backend servers thông tin về request gốc.

Nếu phiên người dùng phụ thuộc vào client luôn kết nối với cùng một backend, một cookie có thể được gửi đến client để kích hoạt các phiên cố định (sticky sessions).

7. HTTPS và HTTP/2

Bạn có thể cân bằng lưu lượng truy cập an toàn bằng HTTPS hoặc HTTP/2. Cả hai giao thức có thể được cấu hình với:

- SSL termination: xử lý SSL decryption tại Load Balancer sau khi bạn thêm chứng chỉ SSL và private key. Load Balancer cũng có thể hoạt động như một cổng nối giữa lưu lượng truy cập HTTP/2 client và các ứng dụng HTTP/1.0 hoặc HTTP/1.1 backend.

- SSL passthrough: chuyển tiếp lưu lượng được mã hóa tới các backend Droplets. Điều này rất có ích cho việc mã hóa end-to-end và phân phối chi phí giải mã SSL, nhưng bạn sẽ cần tự quản lý chứng chỉ SSL.

Bạn có thể cấu hình Load Balancers để chuyển hướng lưu lượng HTTP trên port 80 sang HTTPS hoặc HTTP/2 trên port 443. Bằng cách này, Load Balancer có thể nghe lưu lượng trên cả hai cổng nhưng chuyển hướng lưu lượng không mã hóa giúp bảo mật tốt hơn.

>> Xem thêm: So sánh HTTP, HTTP/2 & HTTPS | Công nghệ CDN hàng đầu hỗ trợ HTTP/2

8. TCP BALANCING

TCP balancing có sẵn cho các ứng dụng không giao tiếp HTTP. Ví dụ, việc triển khai Load Balancer trước một database cluster như Galera sẽ cho phép bạn phân tán các request trên tất cả các Cloud Server. 

9. SSL Certificate

Chứng chỉ SSL Của Load Balancer sẽ được quản lý hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể sử dụng chứng chỉ SSL với TLS Termination.

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

>> Có thể bạn quan tâm: Load balancer là gì? Giải pháp cân bằng tải hoàn hảo cho server

SHARE