So sánh RPC và REST: Khi nào nên sử dụng RPC, khi nào nên sử dụng REST?

1345
17-06-2024
So sánh RPC và REST: Khi nào nên sử dụng RPC, khi nào nên sử dụng REST?

RPC và REST là hai kiểu kiến trúc dịch vụ và thiết kế hệ thống phân tán được sử dụng nhiều trong các ứng dụng web và hệ thống phân tán. Sau đây hãy cùng với Bizfly Cloud so sánh sự khác biệt giữa hai kiểu kiến trúc này nhé!

Tổng quan về RPC

RPC là gì?

RPC (Remote Procedure Call) là một phương pháp kết nối ngang hàng giữa các máy, trong đó một máy có thể gửi yêu cầu và nhận phản hồi từ máy khác thông qua giao thức mạng. RPC thường sử dụng các cách tiếp cận như gửi mã về dạng RPC (ví dụ: gọi hàm từ xa trong lập trình hướng đối tượng) hoặc sử dụng giao thức như gRPC.

Các giao thức phổ biến được sử dụng trong RPC

Một số giao thức có thể được sử dụng để triển khai RPC, bao gồm:

 • XML-RPC: Sử dụng XML để mã hóa các lệnh gọi và HTTP làm cơ chế truyền tải.
 • JSON-RPC: Một giao thức tương tự như XML-RPC nhưng sử dụng JSON để mã hóa.
 • gRPC: Một framework hiện đại, hiệu suất cao sử dụng Bộ đệm giao thức để tuần tự hóa và HTTP/2 để truyền tải.

Ưu nhược điểm của RPC

Ưu điểm

 • Hiệu suất : RPC có thể hoạt động hiệu quả hơn nhờ độ trễ thấp và các giao thức nhị phân hiệu quả như Bộ đệm giao thức trong gRPC.
 • Dễ sử dụng : Việc trừu tượng hóa giao tiếp mạng giúp các nhà phát triển dễ dàng gọi các chức năng từ xa như thể chúng là cục bộ.

Nhược điểm 

 • Khớp nối chặt chẽ : RPC có thể dẫn đến khớp nối chặt chẽ giữa máy khách và máy chủ, khiến việc thay đổi cái này trở nên khó khăn hơn mà không ảnh hưởng đến cái kia.
 • Độ phức tạp : Việc triển khai và duy trì hệ thống RPC có thể phức tạp hơn so với REST.
 • Hỗ trợ trình duyệt hạn chế : Các giao thức RPC như gRPC không được trình duyệt hỗ trợ nguyên bản, hạn chế việc sử dụng chúng trong các ứng dụng web.
RPC là gì?

Tổng quan về REST

REST là gì?

REST là một kiến trúc phần mềm dựa trên web, trong đó các nguồn được định danh và truy cập thông qua các URL. REST sử dụng các phương thức HTTP như GET, POST, PUT, DELETE để thực hiện các thao tác trên nguồn dữ liệu. REST cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt và đơn giản để truy cập và quản lý các nguồn trên web.

Ưu nhược điểm của REST

Ưu điểm:

 • Tính đơn giản : Việc REST sử dụng các phương thức và URL HTTP tiêu chuẩn giúp dễ hiểu và triển khai.
 • Khả năng mở rộng : Tính chất không trạng thái và kiến trúc phân lớp của REST làm cho nó có khả năng mở rộng cao.
 • Khả năng tương tác : REST được hỗ trợ rộng rãi trên nhiều nền tảng và ngôn ngữ khác nhau, nâng cao khả năng tương tác.

Nhược điểm:

 • Chi phí hiệu suất : Việc sử dụng HTTP và các định dạng dựa trên văn bản như JSON có thể gây ra chi phí hiệu suất so với các giao thức nhị phân.
 • Đánh máy lỏng lẻo : Tính linh hoạt của REST có thể dẫn đến các định dạng dữ liệu và thiết kế API không nhất quán.
 • Tình trạng không trạng thái : Mặc dù có lợi cho khả năng mở rộng, tình trạng không trạng thái có thể là một nhược điểm đối với một số trường hợp sử dụng nhất định yêu cầu quản lý phiên.
So sánh RPC và REST

Điểm khác nhau giữa RPC và REST

Cách thức hoạt động

Trong RPC, máy khách sử dụng HTTP POST để gọi một hàm cụ thể theo tên. Điều này đòi hỏi các nhà phát triển phía máy khách phải biết trước tên hàm và các tham số cần truyền để RPC hoạt động. RPC tập trung vào việc gọi các hàm cụ thể trên máy chủ và trả về kết quả tương ứng.

Trong khi đó, REST sử dụng các động từ HTTP như GET, POST, PATCH, PUT, DELETE và OPTIONS để thực hiện các tùy chọn trên tài nguyên. Các nhà phát triển chỉ cần biết URL tài nguyên máy chủ và không cần quan tâm đến các tên hàm riêng lẻ. REST đặc trưng bởi việc sử dụng các phương thức HTTP để thực hiện các hoạt động CRUD (Create, Read, Update, Delete) trên tài nguyên.

Thời gian phát triển

RPC - Remote Procedure Call đã được phát triển vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980, trong khi REST - Representational State Transfer là thuật ngữ đầu tiên được đặt ra bởi nhà khoa học máy tính Roy Fielding vào năm 2000

Định dạng dữ liệu

Đối với REST, định dạng dữ liệu linh hoạt và đa dạng, cho phép truyền và nhận dữ liệu dưới nhiều định dạng như JSON và XML. Trong khi đó, với RPC I, việc chọn định dạng dữ liệu thường được quyết định bởi máy chủ và không linh hoạt như REST. 

Khi nào nên sử dụng RPC?

RPC phù hợp để xây dựng các hệ thống phân tán và microservice. Nó có thể sử dụng nhiều giao thức truyền tải khác nhau để liên lạc và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và khung lập trình. Thiết kế RPC tuân theo các nguyên tắc hướng đối tượng, bao gồm định nghĩa giao diện, định nghĩa phương thức, định nghĩa tham số và giá trị trả về.

 • Kiến trúc microservice: RPC được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng kiến trúc microservice, tạo điều kiện giao tiếp và cộng tác giữa các dịch vụ thông qua việc gọi phương thức từ xa. Nó có thể cung cấp hiệu suất cao hơn và tích hợp chặt chẽ hơn, phù hợp với giao tiếp thời gian thực và các tình huống có độ trễ thấp.
 • Giao tiếp nội bộ trong các hệ thống phân tán: RPC phù hợp để xây dựng các cơ chế giao tiếp nội bộ trong cơ sở dữ liệu phân tán, hệ thống tệp hoặc cụm máy tính để liên lạc giữa các nút.
 • Ứng dụng yêu cầu kịch bản cụ thể: RPC phù hợp với các ứng dụng yêu cầu kiểm soát chính xác và tùy biến cao, chẳng hạn như hệ thống giao dịch tài chính, máy chủ trò chơi,...

Khi nào nên sử dụng REST?

REST phù hợp để xây dựng các dịch vụ web và API. REST sử dụng HTTP làm giao thức truyền tải và các định dạng JSON hoặc XML để thể hiện dữ liệu. Thiết kế của API RESTful phải tuân theo kiểu kiến trúc REST, bao gồm định nghĩa tài nguyên, thiết kế URL, sử dụng phương thức HTTP và mã trạng thái phản hồi.

 • Dịch vụ web: Tính không trạng thái và tính chất dựa trên HTTP của REST khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến để xây dựng các dịch vụ web và API. Nó phù hợp cho các ứng dụng tập trung vào tài nguyên như nền tảng truyền thông xã hội, trang web thương mại điện tử, trang web tin tức, v.v.
 • Hệ thống phân tán quy mô lớn: Khả năng mở rộng và khớp nối lỏng lẻo của REST khiến nó phù hợp với các hệ thống phân tán quy mô lớn, nơi chức năng có thể được triển khai thông qua nhiều dịch vụ độc lập giao tiếp qua HTTP.
 • Tích hợp đa nền tảng và đa ngôn ngữ: Việc REST sử dụng giao thức HTTP tiêu chuẩn và các định dạng dữ liệu như JSON hoặc XML giúp thuận tiện cho việc tích hợp giữa các nền tảng và ngôn ngữ khác nhau, cho phép khả năng tương tác giữa các hệ thống.

Cả REST và RPC đều là những kiểu kiến trúc quan trọng cho các hệ thống phân tán, mỗi kiểu đều có điểm mạnh và hạn chế riêng. Khi chọn giữa REST và RPC, việc lựa chọn phải dựa trên các nhu cầu và ứng dụng cụ thể. 

SHARE