Bộ công cụ "Work from home" dành cho IT-er mùa COVID-19, triển khai chỉ trong...

Bên cạnh những tác động của dịch COVID-19 đến doanh nghiệp đã được nói đến rất nhiều, có một xu hướng mới nổi lên đáng chú ý: cách COVID-19 đã đổi hoàn toàn văn hóa làm việc... +

Doanh nghiệp đang áp dụng LÀM VIỆC TỪ XA? Cần lưu ý 8 rủi ro trên mạng viễn...

Làm việc từ xa thường sẽ kèm theo nhiều rủi ro đáng kể. Sau đây là một số các rủi ro công nghệ quan trọng mà các tổ chức phải đối mặt.

Cloud computing đã tạo ra thế giới làm việc cho các "home worker" như thế nào?

Cloud computing đã tạo ra thế giới làm việc cho các "home worker" như thế nào?

Làm thế nào để bảo vệ tổ chức khỏi các mối đe dọa an ninh trong bối cảnh làm...

Làm thế nào để bảo vệ tổ chức khỏi các mối đe dọa an ninh trong bối cảnh làm việc từ xa?

Bảo vệ dữ liệu làm việc từ xa trong thời đại COVID-19

Đứng trước hoàng loạt nguy cơ về dịch Covid-19, người ta đặt ra câu hỏi là hệ thống nào đã được Chính phủ và các doanh nghiệp sử dụng để đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính... +

Coronavirus đang mở ra xu hướng làm việc từ xa của nhân viên. Các doanh nghiệp...

Coronavirus đang mở ra xu hướng làm việc từ xa của nhân viên. Các doanh nghiệp nên chuẩn bị như thế nào?

Làm cách nào tôi có thể làm việc từ xa nếu bị cách ly vì COVID-19?

Làm việc tại nhà ngày càng trở nên phổ biến trong vài năm qua. Kể từ khi đại dịch toàn cầu COVID-19 bùng phát, nhiều nhân viên đã phải làm việc tại nhà hoặc từ xa. Lúc này các... +

Điện toán đám mây có thể bảo vệ các công ty khỏi coronavirus

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn thật kỳ lạ. Sự bùng phát của coronavirus gần đây (COVID-19) đang thay đổi cách mọi người sống cuộc sống hàng ngày và tương tác với nhau. Nó... +

Doanh nghiệp đã tiết kiệm chi phí với điện toán đám mây như thế nào trong mùa...

Tiết kiệm là bài toán lớn mà các doanh nghiệp phải giải trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Những doanh nghiệp áp dụng công nghệ đám mây đã phần nào giải quyết được... +

Ưu và nhược điểm của ứng dụng đám mây vào hợp tác làm việc trong thời gian thực

Khi ra quyết định về việc có triển khai điện toán đám mây hay không, bạn cần cân nhắc rất nhiều yếu tố.