Thông tin tổng quan về Kubernetes Deployment vs Statefulset vs Daemonset

874
01-03-2024
Thông tin tổng quan về Kubernetes Deployment vs Statefulset vs Daemonset

Kubernetes Deployment là gì?

1. Khái niệm

Kubernetes Deployment là một khái niệm quan trọng trong việc quản lý và triển khai ứng dụng trên nền tảng Kubernetes. Nó cho phép người quản trị tạo ra và quản lý các phiên bản của ứng dụng một cách dễ dàng và linh hoạt. Kubernetes Deployment cung cấp các tính năng như tự động cân bằng tải, tự động khôi phục, và quản lý phiên bản ứng dụng. Điều này giúp tối ưu hóa việc triển khai và quản lý ứng dụng trên môi trường Kubernetes. Nhờ đó, người dùng có thể tập trung vào việc phát triển ứng dụng mà không cần lo lắng về việc triển khai và quản lý. Kubernetes Deployment là một công cụ mạnh mẽ giúp tối ưu hóa quá trình triển khai và quản lý ứng dụng trên Kubernetes.

Kubernetes Deployment

Kubernetes Deployment là gì?

2. Ưu điểm

  • Sử dụng Kubernetes Deployment giúp cho việc thực thi và quản lý các container và cluster theo cách thủ công dễ dàng hơn.
  • Kubernetes Deployment cần ít dữ liệu cấu hình nên chúng là một trong những cách đơn giản nhất để người dùng có thể chạy ứng dụng bằng Kubernetes.
  • Dùng Kubernetes Deployment sẽ quyết định node nào trong cluster sẽ lưu trữ các container và tự cố gắng duy trì các container nếu một node bị lỗi.

3. Nhược điểm

Việc triển khai Kubernetes Deployment có hai nhược điểm chính so với StatefulSets và DaemonSets. Cả hai đều liên quan đến khả năng kiểm soát hạn chế mà quá trình triển khai cung cấp đối với cách ứng dụng chạy:

  • Thiếu kiểm soát chi tiết. Triển khai định cấu hình ứng dụng theo cách chung. Khi triển khai, không thể chỉ định mã định danh duy nhất hoặc tài nguyên cụ thể cho một ứng dụng cụ thể hoặc định cấu hình từng ứng dụng theo cách riêng lẻ.
  • Thiếu khả năng mở rộng. Mỗi lần triển khai phải được áp dụng thủ công, khiến việc triển khai trở nên tẻ nhạt khi chạy cùng một ứng dụng nhiều lần. Ví dụ: triển khai không phải là cách hiệu quả để triển khai cùng một vùng chứa cho từng nút trong một cụm.

Kubernetes Statefulset là gì?

1. Khái niệm

StatefulSet là một loại cấu hình triển khai đặc biệt, gán một mã định danh duy nhất cho mỗi vùng chứa hoặc tập hợp các vùng chứa sẽ được chạy.

Kubernetes Statefulset

Kubernetes Statefulset là gì?

2. Ưu điểm

  • Statefulset có nhiệm vụ chính là liên kết bền vững giữa vùng chứa và các tài nguyên Kubernetes khác.
  • Các trường hợp sử dụng Statefulset thường liên quan đến các ứng dụng có trạng thái cần quyền truy cập vào tài nguyên lưu trữ liên tục. Statefulset cho phép một container truy cập vào cùng một ổ lưu trữ dữ liệu ngay cả khi khởi động lại container hoặc di chuyển container sang node khác.
  • Nếu sử dụng Deployment tiêu chuẩn thì không thể thực hiện điều này. Để xác định mối liên kết giữa container và các tài nguyên khác thì deployment không thực hiện được. Thay vào đó, quá trình deployment kubernetes sẽ tự động gán tài nguyên cho các vùng container sau mỗi lần khởi động lại hoặc lên lịch dựa trên tài nguyên nào có nhiều tính khả dụng nhất tại thời điểm chỉ định.

3. Nhược điểm

Statefulset chỉ có thể sử dụng được trong tình huống ở trên còn nếu sử dụng trong các tình huống khác thì chúng không có giá trị.

Kubernetes Daemonset là gì?

1. Khái niệm

DaemonSet là một loại cấu hình triển khai ứng dụng đặc biệt để chạy một vùng chứa hoặc bộ vùng chứa nhất định trên nhiều nút trong cụm Kubernetes. DaemonSet có thể triển khai ứng dụng tới nhiều nút chỉ trong một bước.

Kubernetes Daemonset

Kubernetes Daemonset là gì?

2. Ưu điểm

Kubernetes DaemonSet giúp khắc phục nhược điểm thứ hai của Deployment chính là thiếu khả năng mở rộng. Sử dụng DaemonSet người dùng có thể triển khai các container trên nhiều máy chủ trong cùng một Kubernetes Cluster.

Sử dụng DaemonSet để chạy phần mềm nền hoặc làm nhiệm vụ giám sát trên mỗi node trong một cluster. Còn việc sử dụng DaemonSet để triển khai các ứng dụng chính được lưu trữ trên Kubernetes là điều không khả thi.

3. Nhược điểm

Thực tế thì việc sử dụng Kubernetes Daemonset chưa có nhược điểm cố hữu nào nhất là khi nhu cầu của người dùng dừng lại ở việc muốn có một hoặc nhiều container nhất định chạy trên nhiều node. Tuy nhiên Kubernetes Daemonset lại không được thiết kế để chạy trên các container trên một node cụ thể. Trong tình huống như vậy thì việc sử dụng Deployment sẽ là lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu khả năng đó.

Trên đây là thông tin tổng quan về ba loại triển khai phổ biến trên Kubernetes: Deployment, Statefulset và Daemonset. Mỗi tài nguyên đều có những điểm mạnh và yếu khác nhau, và việc lựa chọn phù hợp sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của từng ứng dụng và hệ thống. Quan trọng nhất, việc hiểu rõ về từng loại triển khai sẽ giúp người quản trị có quyết định đúng đắn và hiệu quả khi triển khai ứng dụng trên Kubernetes.

SHARE