Quản trị dữ liệu là gì? Tại sao cần quản trị dữ liệu

1510
19-04-2024
Quản trị dữ liệu là gì? Tại sao cần quản trị dữ liệu

Để khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu, các doanh nghiệp cần phải áp dụng các phương pháp quản trị dữ liệu hiệu quả. Vậy quản trị dữ liệu là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với doanh nghiệp? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của Bizfly Cloud nhé!

Quản trị dữ liệu là gì?

Quản trị dữ liệu là một chiến lược toàn diện nhằm đảm bảo dữ liệu được quản lý hiệu quả để hỗ trợ các mục tiêu và hoạt động kinh doanh. Việc liên kết chặt chẽ giữa quản trị dữ liệu và các sáng kiến kinh doanh mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

Quản trị dữ liệu là gì?

Quản trị dữ liệu là gì?

 • Cung cấp tài chính cho các chương trình quản trị dữ liệu
 • Tăng cường sự tham gia của các đơn vị kinh doanh
 • Đặt quản trị dữ liệu trở thành ưu tiên hàng đầu
 • Đảm bảo mức độ tích hợp dữ liệu cần thiết trên các lĩnh vực kinh doanh liên quan
 • Xác định mô hình hoạt động phù hợp, bao gồm cả mức độ tập trung hóa và phi tập trung

Quản trị phân tích là gì?

Quản trị phân tích bao gồm cả việc quản lý dữ liệu để sử dụng trong các ứng dụng phân tích và quản lý việc sử dụng các hệ thống phân tích. Nhóm quản trị phân tích có trách nhiệm thiết lập các cơ chế quản trị, chẳng hạn như quản lý phiên bản báo cáo phân tích và tài liệu. Họ cũng đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý, thiết lập chính sách của công ty và triển khai các biện pháp bảo vệ dữ liệu cho tổ chức.

Những thách thức của quản trị dữ liệu

Một trong những thách thức chiến lược phổ biến nhất trong quản trị dữ liệu là khó khăn trong việc liên kết chương trình quản trị dữ liệu với các sáng kiến kinh doanh thay vì trực tiếp đề xuất giá trị của quản trị dữ liệu.

Ví dụ, thay vì đề xuất giá trị của việc giúp người dùng tìm kiếm dữ liệu dễ dàng hơn hoặc giải quyết các vấn đề về chất lượng dữ liệu, quản trị dữ liệu nên tập trung vào việc hỗ trợ các sáng kiến kinh doanh. Bằng cách đảm bảo dữ liệu có chất lượng và sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến này, quản trị dữ liệu có thể chứng minh giá trị của mình.

Một thách thức của quản trị dữ liệu khác là phạm vi quản trị dữ liệu quá hẹp. Điều này có thể dẫn đến việc chương trình quản trị dữ liệu chỉ tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh hoặc trường hợp sử dụng cụ thể, bỏ qua bức tranh toàn cảnh.

Các kiểu quản trị dữ liệu

Để giải quyết những thách thức trong việc quản trị dữ liệu, chương trình quản trị dữ liệu cần cân bằng giữa tập trung và phi tập trung. Trong một tổ chức, sẽ có sự kết hợp giữa quản trị dữ liệu tập trung, liên kết và phi tập trung.

 • Quản trị dữ liệu tập trung: Một tổ chức trung tâm chịu trách nhiệm về các chính sách, lựa chọn công cụ và các vấn đề khác, trong khi các hoạt động hàng ngày được phân bổ cho các đơn vị kinh doanh.
 • Quản trị dữ liệu liên kết: Các đơn vị kinh doanh hoặc sáng kiến kinh doanh riêng lẻ có quyền tự chủ trong việc quản lý dữ liệu theo cách phù hợp nhất với nhu cầu của họ. Tuy nhiên, vẫn có một nhóm tập trung nhỏ hơn để giải quyết các vấn đề chung, chẳng hạn như công cụ chất lượng dữ liệu toàn doanh nghiệp.
 • Quản trị dữ liệu phi tập trung: Mỗi đơn vị kinh doanh thực hiện các hoạt động quản trị dữ liệu cần thiết cho các dự án cụ thể của mình, sử dụng bất kỳ công cụ hoặc quy trình nào phù hợp.

Quản trị dữ liệu hoạt động như thế nào?

Quản trị dữ liệu là một quá trình liên quan đến con người, quy trình và công nghệ để quản lý hiệu quả dữ liệu. Dưới đây là các thành phần chính của quản trị dữ liệu:

Quản trị dữ liệu hoạt động như thế nào?

Quản trị dữ liệu hoạt động như thế nào?

Quản lý dữ liệu quy mô lớn: Quản lý dữ liệu quy mô lớn bao gồm xác định và quản lý các nguồn dữ liệu có giá trị nhất, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu, hồ dữ liệu và kho dữ liệu. Điều này giúp hạn chế sự gia tăng của dữ liệu quan trọng và đảm bảo dữ liệu chính xác, mới và không có thông tin nhạy cảm.

Những tính năng này tập trung vào việc đảm bảo chất lượng, tính nhất quán và độ chính xác của dữ liệu. Chúng bao gồm các quy trình để làm sạch, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn.

Hiểu rõ dữ liệu theo ngữ cảnh: Hiểu rõ dữ liệu theo ngữ cảnh cho phép người dùng khám phá và hiểu ý nghĩa của dữ liệu để đưa ra quyết định sáng suốt. Nó bao gồm các tính năng như mô tả dữ liệu, dòng dữ liệu và danh mục dữ liệu.

Bảo vệ và chia sẻ dữ liệu một cách an toàn: Quản trị dữ liệu liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu khỏi truy cập trái phép và chia sẻ dữ liệu một cách an toàn. Nó bao gồm các tính năng như vòng đời dữ liệu, tuân thủ dữ liệu và bảo mật dữ liệu.

Giảm rủi ro kinh doanh: Quản trị dữ liệu giúp giảm rủi ro bằng cách hiểu rõ cách thức sử dụng dữ liệu. Nó cũng hỗ trợ tuân thủ quy định bằng cách giám sát và kiểm tra truy cập dữ liệu.

Cải thiện nhóm quản trị dữ liệu

Để có một chương trình quản trị dữ liệu hiệu quả là gắn liền với các sáng kiến kinh doanh, các tổ chức nên thực hiện những việc sau:

 • Xây dựng lộ trình quản trị dữ liệu.
 • Xác định nhu cầu dữ liệu của các sáng kiến kinh doanh.
 • Hiểu rõ mục đích của dữ liệu cho mỗi sáng kiến.
 • Duy trì và mở rộng chương trình quản trị dữ liệu.
 • Tổ chức cộng đồng phân tích để đảm bảo tính nhất quán.
 • Hỗ trợ AI và ML thông qua quản trị dữ liệu.

Tầm quan trọng của quản trị dữ liệu

Nghiên cứu của Gartner chỉ ra rằng đến năm 2025, 80% các tổ chức cố gắng mở rộng quy mô kinh doanh kỹ thuật số sẽ thất bại do không áp dụng phương pháp tiếp cận hiện đại đối với quản trị dữ liệu và phân tích. Không có gì ngạc nhiên khi các Giám đốc dữ liệu (CDO) coi quản trị dữ liệu là ưu tiên hàng đầu cho các sáng kiến dữ liệu của họ. Theo một cuộc khảo sát năm 2023 với 350 CDO và các vai trò tương đương, MIT CDOIQ phát hiện rằng 45% CDO xác định quản trị dữ liệu là ưu tiên hàng đầu.

Tầm quan trọng của quản trị dữ liệu

Tầm quan trọng của quản trị dữ liệu

Những nhà lãnh đạo đang tìm cách triển khai mô hình quản trị cho phép cung cấp dữ liệu đúng cho người dùng và ứng dụng vào đúng thời điểm. Đồng thời việc này sẽ đảm bảo dữ liệu được bảo mật một cách an toàn nhất thông qua những biện pháp kiểm soát thích hợp.

Để quản trị dữ liệu trở thành động lực thúc đẩy đổi mới, cần phải cân bằng giữa quyền truy cập và kiểm soát. Mỗi tổ chức sẽ có điểm cân bằng riêng. Khi kiểm soát quá mức, dữ liệu bị khóa và người dùng không thể truy cập khi cần. Điều này không chỉ kìm hãm sự đổi mới mà còn dẫn đến sự phát triển của các hệ thống CNTT khiến dữ liệu trở nên lỗi thời và không được bảo mật. Ngược lại, khi cấp quá nhiều quyền truy cập, dữ liệu có thể bị chuyển đến các ứng dụng và kho dữ liệu, làm tăng nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

Việc thiết lập quản trị dữ liệu phù hợp, cân bằng giữa quyền truy cập và kiểm soát. Bảo vệ và chia sẻ dữ liệu một cách hợp lý vừa khuyến khích sự đổi mới vừa bảo vệ dữ liệu.

Kết luận

Quản trị dữ liệu là một quá trình liên tục, đòi hỏi các tổ chức phải liên tục đánh giá và cải tiến các chiến lược quản lý dữ liệu của mình. Bằng cách áp dụng các phương pháp quản trị dữ liệu hiệu quả, các doanh nghiệp có thể giải quyết các thách thức về dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu, đồng thời khai thác tối đa giá trị của dữ liệu để đưa ra quyết định sáng suốt và đạt được lợi thế cạnh tranh.

SHARE