Các luồng tín hiệu cuộc gọi Voip

723
11-11-2023
Các luồng tín hiệu cuộc gọi Voip

Voip là công nghệ cho phép người sử dụng thực hiện cuộc gọi thông qua nền tảng internet/LAN/WAN. Nhằm cung cấp các cuộc gọi miễn phí hoặc giúp tối ưu chi phí ở mức thấp nhất. 

Có bao nhiêu luồng tín hiệu cuộc gọi Voip?

Cuộc gọi VoIP bao gồm hai luồng tín hiệu chính:

Luồng tín hiệu điều khiển SIP: Luồng tín hiệu điều khiển chịu trách nhiệm cho việc thiết lập và quản lý cuộc gọi. Luồng tín hiệu này được sử dụng để trao đổi thông tin như địa chỉ IP của các bên tham gia cuộc gọi, codec âm thanh được sử dụng và các thông tin khác.

Luồng tín hiệu dữ liệu âm thanh: Luồng tín hiệu dữ liệu chịu trách nhiệm truyền tải dữ liệu âm thanh giữa các bên tham gia cuộc gọi. Luồng tín hiệu này sử dụng các codec âm thanh để nén và giải nén dữ liệu âm thanh.

Luồng tín hiệu SIP

Luồng tín hiệu SIP là luồng giao tiếp giữa các thiết bị VoIP để thiết lập và quản lý cuộc gọi. Luồng tín hiệu này sử dụng các thông điệp SIP để trao đổi thông tin như số điện thoại, địa chỉ IP, cổng, codec âm thanh, v.v.

Luồng tín hiệu SIP của một cuộc gọi VoIP điển hình có thể được mô tả như sau:

 • Người gọi bắt đầu cuộc gọi bằng cách nhấn nút gọi trên điện thoại VoIP của họ.
 • Điện thoại VoIP của người gọi gửi một thông điệp INVITE đến máy chủ SIP của người nhận.
 • Máy chủ SIP của người nhận nhận được thông điệp INVITE và gửi một thông điệp 100 Trying đến điện thoại VoIP của người gọi.
 • Máy chủ SIP của người nhận kiểm tra xem người nhận có sẵn để nhận cuộc gọi hay không.
 • Nếu người nhận sẵn sàng, máy chủ SIP của người nhận gửi một thông điệp 180 Ringing đến điện thoại VoIP của người gọi.
 • Người nhận nhận được thông điệp 180 Ringing và điện thoại của họ bắt đầu reo.
 • Người nhận bắt máy.
 • Máy chủ SIP của người nhận gửi một thông điệp 200 OK đến điện thoại VoIP của người gọi.
 • Điện thoại VoIP của người gọi nhận được thông điệp 200 OK và luồng âm thanh bắt đầu.
Các luồng tín hiệu cuộc gọi Voip - Ảnh 1.

Luồng âm thanh

Luồng âm thanh của một cuộc gọi VoIP được chuyển đổi thành các gói dữ liệu và truyền qua mạng IP. Các gói dữ liệu này được định dạng bằng cách sử dụng một codec âm thanh, chẳng hạn như G.711, G.729, hoặc Opus.

Codec âm thanh là một thuật toán được sử dụng để nén và giải nén âm thanh. Codec âm thanh có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng âm thanh của cuộc gọi VoIP.

Trong cuộc gọi VoIP, codec đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định chất lượng âm thanh của cuộc gọi. Codec âm thanh tốt sẽ giúp giảm thiểu tiếng ồn và nhiễu, đồng thời duy trì chất lượng âm thanh rõ ràng và sắc nét.

Các codec âm thanh phổ biến cho cuộc gọi VoIP bao gồm:

 • G.711: G.711 là codec âm thanh tiêu chuẩn cho cuộc gọi VoIP. G.711 cung cấp chất lượng âm thanh tốt với độ trễ thấp. Tuy nhiên, G.711 có dung lượng cao.
 • G.729: G.729 là codec âm thanh nén cao cho cuộc gọi VoIP. G.729 cung cấp chất lượng âm thanh tương đương với G.711 với dung lượng thấp hơn.
 • Opus: Opus là codec âm thanh mới cho cuộc gọi VoIP. Opus cung cấp chất lượng âm thanh tốt, độ trễ thấp và dung lượng thấp.

Luồng âm thanh của một cuộc gọi VoIP được truyền theo hai chiều, từ người gọi đến người nhận và ngược lại. Các gói dữ liệu âm thanh được truyền qua các nút mạng IP như router, switch, và gateway.

Khi các gói dữ liệu âm thanh đến đích, chúng được giải nén và chuyển đổi thành âm thanh gốc. Người nhận có thể nghe thấy giọng nói của người gọi qua loa của điện thoại VoIP.

Luồng tín hiệu SIP và âm thanh của một cuộc gọi VoIP là hai thành phần quan trọng của công nghệ VoIP. Luồng tín hiệu SIP chịu trách nhiệm thiết lập và quản lý cuộc gọi, trong khi luồng âm thanh chịu trách nhiệm truyền tải âm thanh giữa các bên tham gia cuộc gọi.

SHARE