Tổng quan về hoạt động của mail service

713
05-10-2018
Tổng quan về hoạt động của mail service

Nếu bạn vẫn chưa nắm rõ hoạt động thực sự của hệ thống email thế nào, bài viết sau, Bizfly Cloud sẽ giúp bạn tìm hiểu về hoạt động của mail service.

Về cơ bản, mô hình sau chính là cách hoạt động của mail

Tổng quan về hoạt động của mail service - Ảnh 1.

Chúng ta sẽ tìm hiểu hoạt động của email thông qua một ví dụ cụ thể về quá trình email được gửi đi và nhận về: Giả sử Sơn gửi email cho Minh.

Sơn sử dụng email client/ Web mail (MUA) để soạn email, khi đó mail client sẽ kết nối đến SMTP server (mail server).

Tại SMTP server (mail server), ứng dụng MTA (Mail transfer Agent) sẽ thực hiện quá trình tra cứu DNS. Hệ thống gửi một request để tìm ra MTA tương ứng của Minh nhờ vào bản ghi MX. Trong DNS zone, sẽ có một bản ghi MX khai báo địa chỉ domain của Minh. Sau khi tra cứu DNS, một bản tin response với thông tin về địa chỉ IP của mail server của Minh.

Quá trình chuyển tiếp email giữa 2 MTA:

Khi gửi email, MTA gửi sẽ xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến việc gửi thư cho đến khi email đã được MTA khác nhận hoặc từ chối. Ngay khi email được gửi đi, nó sẽ đi qua mạng Internet. Mỗi MTA trong mạng Internet khi nhận email đều sẽ tra cứu địa chỉ nhận từ DNS để xác định MTA tiếp theo là đâu.

Hầu hết các email chọn đường đi dựa vào tính khả dụng của MTA, vì vậy email từ cùng một mail server gửi và nhận cùng ở một mail server khác có thể đi các đường khác nhau.

Tiếp theo, email sẽ được gửi đi theo những thông tin vừa lấy được thông qua Internet để đến mail server của Minh.

Trong quá trình gửi đi, email sẽ được kiểm tra spam và virus bởi firewall trước khi vượt qua firewall. Nếu có virus, email sẽ được cách ly và người gửi sẽ nhận được một thông báo. Nếu bị đánh dấu là spam, email sẽ bị xóa mà không cần có thông báo tới người gửi. Vì spam khá khó để phát hiện, do đó bộ lọc sẽ kiểm tra dựa trên một loạt các tiêu chí.

Khi email đến mail server của Minh, Minh phải đăng nhập vào tài khoản của mình và sau đó sử dụng một trong các giao thức POP3 hoặc Imap để lấy mail về.

Nếu sử dụng POP3 thì toàn bộ email trên mail server sẽ được tải về máy cá nhân và xóa toàn bộ email đã tải về trên mail server. Tuy nhiên các mail server đều có thêm lựa chọn giữ lại 1 bản copy chứ không xóa hẳn.

Nếu sử dụng IMAP thì email sẽ vẫn được lưu trữ trên mail server, tuy nhiên sẽ có bản ánh xạ trên máy cá nhân, khi xem email nào thì email đó sẽ được tải về và lưu ở chế độ tạm thời trên máy cá nhân, khi tắt mail client thì bản tạm đó cũng bị xóa đi.

>> Tham khảo thêm: Phân biệt POP3 (Post Office Protocol phiên bản 3) và IMAP (Internet Message Access Protocol) trong Mail Server

Ngoài ra, trong quá trình gửi/nhận email sẽ có một phần gọi là mail queue tồn tại trên cả mail server gửi nhận. Nếu có lỗi xảy ra trong quá trình gửi mail thì email đó sẽ được đẩy vào mail queue và chờ để gửi lại, quá trình gửi lại đó sẽ diễn ra đến khi mail gửi thành công. Khi có lỗi trong quá trình gửi mail, người gửi sẽ nhận được phản hồi về lỗi này.

Hoạt động của Mail List

Mail list khá giống với alias vì nó hoạt động bằng cách gửi email nhận được đến 1 danh sách thành phần bên trong. Điểm khác biệt ở đây đó là Mail list có khả năng áp dụng các quy tắc phức tạp để xác định cách thức forward email nhận được, còn alias đơn giản chỉ là forward mà thôi.

Nguồn: Bizfly Cloud chia sẻ

Tham khảo: oasis-open.org/khelp/kmlm/user_help/html/how_email_works.html, viblo.asia

>> Có thể bạn quan tâm: Mail server - Máy chủ thư điện tử là gì?

SHARE