Tìm hiểu về Load balancing ở layer 4 và layer 7

702
14-03-2019
Tìm hiểu về Load balancing ở layer 4 và layer 7

Load balancer do Bizfly Cloud cung cấp hỗ trợ cân bằng tải ở cả Layer 4 và layer 7, chuyển đổi nội dung thông minh.

Load balancing ở layer 4

Tìm hiểu về Load balancing ở layer 4 và layer 7 - Ảnh 1.

Ở Layer 4, load balancer có khả năng hiển thị các thông tin mạng như (port) cổng ứng dụng và giao thức (TCP/UDP). Load balancer phân phối traffic bằng cách kết hợp các thông tin mạng trong giới hạn với thuật toán cân bằng tải như round robin và thông qua việc tính toán để xác định máy chủ đích tốt nhất dựa trên số lượng kết nối ít nhất hoặc thời gian phản hồi nhanh nhất.

Load balancer trong Layer 7 hiểu về các ứng dụng và có thể sử dụng thông tin ứng dụng bổ sung này để đưa ra các quyết định có độ phức tạp và chính xác hơn. Với giao thức HTTP, bộ cân bằng tải có thể xác định tới từng phiên giao dịch của khách hàng dựa trên cookie và sử dụng thông tin này để gửi tất cả các yêu cầu của máy khách đến cùng một máy chủ. Máy chủ khi lưu cookie có thể dựa vào các cookie đó hoặc cookie cân bằng tải được chèn vào kết nối.

TCP/IP Model                                                                  OSI Model                                     

Layer Ứng dụng

HTTP, HTTPS, SMTP, IMAP, FPT, DNS, NNPT…

Ứng dụng

Biểu  diễn     Layer 7 Load balancing

Phiên

Truyền tải

UDP, TCP, SCTP

Truyền tải       Layer 4 Load balancing

Internet

Mạng

Truy cập mạng (Link)

Data Link

Vật lý

Cân bằng tải cũng có thể cân bằng lưu lượng dựa trên nội dung của yêu cầu. Ví dụ: bất kỳ yêu cầu khách hàng nào bao gồm các ứng dụng/hình ảnh, có thể chuyển hướng đến một máy chủ được tối ưu hóa để phân phối hình ảnh, do đó giảm tải cho các máy chủ ứng dụng cốt lõi.

Phương pháp lưu tại layer 7

Lưu cookie máy chủ

Lưu Cookie máy chủ sử dụng cookie do máy chủ tạo để xác định máy chủ người dùng sẽ được gửi đến. Phương pháp này đôi khi được gọi là "cookie thụ động", vì load balancer chỉ theo dõi cookie trong luồng HTTP.

Lưu Active Cookie

Phương thức Active Cookie là một tính năng Lớp 7 sử dụng cookie được tạo bởi load balancer chứ không phải máy chủ. Khi kết nối được thiết lập, load balancer sẽ tìm một cookie đang hoạt động và nếu cookie đó không có ở đó, hãy chèn cookie vào luồng HTTP. Cookie máy chủ và ứng dụng hiện tại không bị ảnh hưởng.

Cookie máy chủ kết hợp IP nguồn

Nếu cookie máy chủ dự kiến không xuất hiện (ví dụ: nếu trình duyệt được đặt thành từ chối cookie), thì địa chỉ IP nguồn sẽ được sử dụng để xác định tính ổn định.

Hàm băm tất cả các Cookies lưu

Phương thức 'Hash All Cookies, tạo một hàm băm của tất cả các cookie trong luồng HTTP. Tính toán này đã được sử dụng để xác định rõ ràng các phiên của khách hàng và duy trì sự ổn định.

Hàm băm tất cả Cookies với IP nguồn

Hash All Cookies hoặc IP nguồn giống hệt với Hash All Cookies, với tính năng bổ sung là nó sẽ quay trở lại với IP nguồn trong trường hợp không có cookie nào trong chuỗi HTTP.

Lưu địa chỉ IP nguồn

Tính năng này sử dụng địa chỉ IP nguồn từ yêu cầu máy khách để nhận dạng người dùng duy nhất. Đây là phương pháp lưu đơn giản nhất và có hiệu quả với tất cả các giao thức TCP, bao gồm cả các giao thức không liên quan đến HTTP. Lưu địa chỉ IP nguồn liên tục có thể không thực hiện được nếu có nhiều máy khách đến từ cùng một địa chỉ IP, cũng tương tự như trường hợp nhiều máy khách từ xa thông qua một thiết bị NAT.

Nguồn: BizFly Cloud chia sẻ

>> Có thể bạn quan tâm: Những tính năng không thể thiếu của 1 Load Balancer

SHARE