Thông báo update bản vá tháng 1 của Microsoft và bản cập nhật của Google Chrome

532
15-01-2024
Thông báo update bản vá tháng 1 của Microsoft và bản cập nhật của Google Chrome

Bizfly Cloud vừa thu thập được các thông tin liên quan tới việc phát hành bản vá hàng tháng của Microsoft và bản cập nhật của Google Chrome cụ thể như sau:

 1. Microsoft vừa phát hành bản vá hàng tháng cho các sản phẩm của Microsoft (Microsoft January 2024 Patch Tuesday)

Trong bản vá tháng 1 này Microsoft đã vá tổng cộng 49 lỗ hổng, trong đó có 12 lỗ hổng thực thi mã từ xa. Bản vá này đã fix 2 lỗ hổng được đánh giá là Critical (Nghiêm trọng) cho phép kẻ tấn công thực thi mã từ xa, từ chối dịch vụ hoặc leo thang đặc quyền.

Trong 49 lỗ hổng được fix cũng có các lỗ hổng được đánh giá là rất nghiêm trọng, những lỗ hổng này cho phép kẻ tấn công có thể leo thang đặc quyền, giả mạo và nghiêm trọng hơn là thực thi mã từ xa trên máy nạn nhân để thực hiện các cuộc tấn công mã hóa đòi tiền chuộc. Còn lại các lỗ hổng cũng được đánh giá là nghiêm trọng dựa trên mức ảnh hưởng của từng lỗ hổng. Các lỗ hổng bao gồm:

- 10 lỗ hổng leo thang đặc quyền

- 7 lỗ hổng Bypass Security Features

- 12 lỗ hổng thực thi mã từ xa

- 11 lỗ hổng lộ thông tin nhạy cảm

- 6 lỗ hổng từ chối dịch vụ

- 3 lỗ hổng giả mạo

Trong tổng số 49 lỗ hổng không bao gồm 4 lỗ hổng Microsoft Edge đã được fix vào đầu tháng này.

Bên cạnh đó có các lỗ hổng được đánh giá là rất nghiêm trọng do dựa trên khả năng khai thác và mức độ ảnh hưởng do lỗ hổng mang lại. Cụ thể bao gồm các lỗ hổng như sau:

Lỗ hổng Bypass Security Features:

- CVE-2024-20674: Lỗ hổng tồn tại trong Windows Authentication Methods

Lỗ hổng thực thi mã từ xa:

- CVE-2024-20700: Lỗ hổng tồn tại trong Windows Hyper-V

Bên cạnh đó Microsoft cũng phát hành bản vá cho các phần mềm như .NET, Microsoft Office , Windows Hyper-V, .....

2. Google Chrome phát hành bản cập nhật 

Google Chrome vừa phát hành bản cập nhật Stable Channel for Desktop dành cho Windows, Mac và Linux. Bản cập nhật này đã vá tổng cộng 1 lỗ hổng, việc kiểm tra dữ liệu không đầy đủ trong Extensions trong Google Chrome cho phép kẻ tấn công đứng trong vị trí mạng có đặc quyền cài đặt một Extension độc hại thông qua một trang HTML tự tạo nguy hiểm. Từ đó sẽ cho phép kẻ tấn công thực thi mã tùy ý, từ chối dịch vụ hoặc làm lộ thông tin nhạy cảm.

Để bảo vệ và tránh các rủi ro, Bizfly Cloud khuyến nghị người dùng nên:

- Luôn bật chức năng Update của hệ điều hành.

- Trong quá trình Update, các anh chị tuân thủ các hướng dẫn trên màn hình (Khởi động lại máy tính, không tắt máy trong quá trình Update...)

- Hướng dẫn Update Windows và Microsoft Office trong File đính kèm

- Chủ động update Chrome lên phiên bản 120.0.6099.216 (cho Linux và Mac), 120.0.6099.216/217 (cho Windows).

Link các phần mềm được phát hành bản vá trong tháng này của Microsoft và thông tin chi tiết về bản cập nhật mới của Google Chrome:

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-january-2024-patch-tuesday-fixes-49-flaws-12-rce-bugs/

https://chromereleases.googleblog.com/2024/01/stable-channel-update-for-desktop_9.html

SHARE