Tags: auto scaling

Cơ sở hạ tầng đáp ứng với Auto Scaling
Cơ sở hạ tầng đáp ứng với Auto Scaling

Có thể nói rằng việc duy trì tính khả dụng cũng như hiệu suất cao là điều quan trọng mà...

Mô hình Auto Scaling - Mô hình kiến trúc đám mây
Mô hình Auto Scaling - Mô hình kiến trúc đám mây

Mở rộng quy mô theo cách thủ công thông qua công cụ quản lý được lưu trữ trên web của...

Cách tạo Auto scaling group – BizFly Cloud
Cách tạo Auto scaling group – BizFly Cloud

Auto scaling là phương pháp tự động điều chỉnh tài nguyên thường được sử dụng ở Cloud server. Nó được...

Mối liên hệ giữa Load Balancing và Auto scaling
Mối liên hệ giữa Load Balancing và Auto scaling

Phương pháp auto scaling được sử dụng trong điện toán đám mây có liên quan mật thiết đến các giải...

Top 5 chiến lược thay đổi quy mô tự động Auto Scaling
Top 5 chiến lược thay đổi quy mô tự động Auto Scaling

Trong các tình huống nhu cầu về tài nguyên hay nhu cầu xử lý thông tin tăng cao đột biến...

Máy chủ Auto Scaling trong Magento 2: Tạm biệt downtime website bán hàng
Máy chủ Auto Scaling trong Magento 2: Tạm biệt downtime website bán hàng

Auto Scaling là một tính năng của điện toán đám mây cho phép tự động mở rộng hoặc giảm thiểu...

Tạo Auto Scaling Group bằng cách sử dụng Command Line Interface
Tạo Auto Scaling Group bằng cách sử dụng Command Line Interface

Làm thế nào để tạo Auto Scaling Group bằng cách sử dụng Command Line Interface? Trong bài viết dưới đây,...

Dịch vụ Auto Scaling Production trên Titus
Dịch vụ Auto Scaling Production trên Titus

Nhiều microservice được xây dựng để có thể mở rộng theo chiều ngang và tận dụng Auto Scaling để tự...

Điện toán Ephemeral và Autoscaling mang lại điều gì cho ngành công nghiệp SaaS?
Điện toán Ephemeral và Autoscaling mang lại điều gì cho ngành công nghiệp SaaS?

Autoscaling và điện toán Ephemeral đưa SaaS lên vị trí hàng đầu trong các mô hình kinh doanh bền vững....

Nguyên nhân, cách phòng ngừa và khắc phục quá tải server
Nguyên nhân, cách phòng ngừa và khắc phục quá tải server

Hiện nay, hệ thống IT gần như đóng vai trò then chốt trong việc quản lý điều hành và cũng...