Sử dụng Cloud Unlimited T2 sao cho tiết kiệm nhất

682
04-12-2017
Sử dụng Cloud Unlimited T2 sao cho tiết kiệm nhất

Lần đầu tiên tôi viết về T2 là vào mùa hè năm 2014, khi tôi nói về khối lượng công việc cần có cho một nguồn tính toán liên tục. Các phiên bản T2 rất phổ biến, và giờ đây được sử dụng để phục vụ các dịch vụ đơn giản, ứng dụng tương tác độ trễ thấp, máy ảo,  môi trường xây dựng và dàn dựng, các nguyên mẫu, và các kiểu tương tự.

Phiên bản Unlimited T2 mới

Với phiên bản Unlimited T2 mới này, bạn sẽ có khả năng duy trì hiệu năng tối đa của CPU trong bất kỳ khoảng thời gian bạn mong muốn mà vẫn không bị đôi chi phí quá cao. Bạn chỉ cần kích hoạt tính năng này khi khởi chạy máy tính hay khi máy tính đang mở

Như đã miêu tả trong bài viết ban đầu của tôi, mỗi T2 ví dụ tích lũy tín dụng CPU khi nó chạy và tiêu thụ chúng trong khi nó đang chạy ở tốc độ toàn bộ, giảm dần xuống mức cơ sở khi nguồn tín dụng bị cạn kiệt. Các trường hợp T2 Unlimited có thể vay/mượn một khoản tín dụng tương lai đáng giá bằng cả một ngày, cho phép chúng bùng nổ thêm. Khoản vay này được theo dõi bằng chỉ số CloudWatch CPUSurplusCreditBalance mới. Khi sự cân bằng này tăng lên mức có thể đại diện cho một khoản tín dụng tương lai trong suốt cả ngày, ví dụ này sẽ tiếp tục mang lại hiệu năng toàn diện, với mức phí là 0,05 USD cho mỗi vCPU mỗi giờ cho Linux và 0,096 USDcho Windows. Các khoản tín dụng dư thừa tính này được theo dõi bằng chỉ số CPUSurplusCreditsCharged mới. Bạn sẽ bị tính phí trên cơ sở mỗi mili giây trong một vài giờ bùng nổ (tiếp tục giảm chi phí của bạn) nếu bạn tiết kiệm thặng dư vào cuối giờ nhất định.

Ảnh: Aws.amazon.com

Chi phí cho bất kỳ CPUurplusCreditBalance còn lại nào được xử lý khi cá thể bị chấm dứt hoặc được cấu hình như là một Standard T2. Mọi CPUCreditBalance tích lũy được tích lũy trong quá trình chuyển sang Standard T2.

Ảnh: Aws.amazon.com

Mô hình Unlimited T2 được đưa ra nhằm giúp bạn tránh được những rắc rối khi theo dõi các chỉ số của CloudWatch. Chúng ta hãy nhìn vào một t2.nano và xem các khoản tín dụng theo thời gian. Thứ nhất, sử dụng CPU tăng lên 100% và cá thể bắt đầu tiêu thụ 5 tín chỉ mỗi 5 phút (một tín dụng tương đương với một phút của VCPU).

Cân bằng tín dụng của CPU vẫn ở mức 0 vì tín dụng đang được sản xuất và tiêu thụ ở mức tương đương. Số dư tín dụng dư thừa (theo dõi số liệu CPUSurplusCreditBalance) lên đến 72, đại diện cho các khoản tín dụng đang được vay mượn từ tương lai.

Khi số dư tín dụng dư thừa là 72, bạn không thể lấy thông số nào sau này nữa. Bất kỳ việc cố gắng sử dụng CPU sẽ được tính vào cuối giờ, dựa trên số liệu CPUSurplusCreditsCharged.

Bạn có thể chuyển đổi các trường hợp của mình qua lại giữa Standard T2 và Unlimited T2 bất cứ lúc nào. Tất cả các số dư tín dụng ngoại trừ CPUSurplusCreditsCharged vẫn còn và được chuyển qua. Vì các trường hợp Unlimited T2  có khả năng bung bất kỳ lúc nào, họ không nhận được 30 phút tín dụng cho các trường hợp Standard T2 mới được khởi chạy. Ngoài ra, vì mỗi tài khoản AWS có thể khởi chạy một số T2 Standard với số tiền tín dụng ban đầu mỗi ngày, các phiên bản T2 Unlimited có thể phù hợp hơn để sử dụng trong các nhóm Tự động Gia tốc và các tình huống khác, nơi có nhiều trường hợp đến và đi mỗi ngày.

Theo aws.amazon.com

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn Submit bài viết mới lên Google index nhanh nhất [Cập nhật 3/2018]

SHARE