Microsoft phát hành bản vá tháng 6 năm 2024 cho các sản phẩm của Microsoft

424
21-06-2024
Microsoft phát hành bản vá tháng 6 năm 2024 cho các sản phẩm của Microsoft

Bizfly Cloud vừa thu thập được các thông tin liên quan tới việc phát hành bản vá hàng tháng của Microsoft cụ thể như sau:

Trong bản vá tháng này Microsoft đã vá tổng cộng 51 lỗ hổng trong bản vá tháng 6 lần này trong đó có 1 lỗ hổng Zeroday. Bản vá này đã fix 18 lỗ hổng Thực thi mã từ xa nhưng chỉ có 1 lỗ hổng được đánh giá là Critical (Nghiêm trọng)

Trong 51 lỗ hổng được fix cũng có các lỗ hổng được đánh giá là rất nghiêm trong, những lỗ hổng này cho phép kẻ tấn công có thể leo thang đặc quyền, giả mạo và nghiêm trọng hơn là thực thi mã từ xa trên máy nạn nhân để thực hiện các cuộc tấn công mã hóa đòi tiền chuộc. Còn lại các lỗ hổng cũng được đánh giá là nghiêm trọng dựa trên mức ảnh hưởng của từng lỗ hổng. 

Các lỗ hổng bao gồm:

- 25 lỗ hổng leo thang đặc quyền

- 18 lỗ hổng thực thi mã từ xa

- 3 lỗ hổng lộ thông tin nhạy cảm

- 5 lỗ hổng từ chối dịch vụ

Số lượng này không bao gồm 7 lỗ hổng Microsoft Edge đã được khắc phục vào đầu tháng này.

Lỗ hổng zero-day đã được fix đó là:

- CVE-2023-50868: Lỗ hổng liên quan đến NSEC3 có thể làm từ chối dịch vụ, gây cạn kiệt CPU

Trong đó có các lỗ hổng được đánh giá là rất nghiêm trọng do dựa trên khả năng khai thác và mức độ ảnh hưởng do lỗ hổng mang lại. Cụ thể bao gồm các lỗ hổng như sau :

Lỗ hổng thực thi mã từ xa (Remote code excution):

CVE-2024-30080: Lỗ hổng tồn tại trong Microsoft Message Queuing (MSMQ).

Đặc biệt là CVE-2024-30078: Lỗ hổng chiếm quyền điều khiển Wifi

Lỗ hổng này không yêu cầu kẻ tấn công phải có quyền truy cập vật lý vào máy tính mục tiêu, cho phép kẻ tấn công khai thác lỗ hổng này để thực thi mã từ xa trên thiết bị bị ảnh hưởng.

Đồng thời Microsoft cũng phát hành bản vá cho các phần mềm như Windows Wi-Fi Driver, Microsoft Office, Visual Studio, ...

Để bảo vệ và tránh các rủi ro, Bizfly Cloud khuyến nghị người dùng nên:

- Luôn bật chức năng Update của hệ điều hành.

- Trong quá trình Update, tuân thủ các hướng dẫn trên màn hình (Khởi động lại máy tính, không tắt máy trong quá trình Update...)

Link các phần mềm được phát hành bản vá trong tháng này của Microsoft:

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-june-2024-patch-tuesday-fixes-51-flaws-18-rces/

https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2024-Jun

SHARE