LangChain là gì? Thông tin cần biết trước khi ứng dụng mã nguồn mở LangChain

1274
02-03-2024
LangChain là gì? Thông tin cần biết trước khi ứng dụng mã nguồn mở LangChain

LangChain là một mã nguồn mở mới nổi trong cộng đồng phát triển phần mềm. Được phát triển dựa trên công nghệ blockchain, LangChain hứa hẹn mang lại những cơ hội và tiềm năng lớn cho các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hãy cùng Bizfly Cloud tìm hiểu về LangChain trong bài viết dưới đây.

LangChain là gì?

LangChain là một khung mã nguồn mở dùng để phát triển các ứng dụng sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn - Large Language Model (LLM). Các mô hình LLM là các mô hình deep learning được trainning trên dữ liệu lớn để tạo ra câu trả lời cho người dùng, ví dụ như trả lời câu hỏi hoặc tạo hình ảnh từ văn bản. 

LangChain là một khung mã nguồn mở dùng để phát triển các ứng dụng

LangChain là một khung mã nguồn mở dùng để phát triển các ứng dụng

LangChain mang đến cho người dùng công cụ để cải thiện khả năng tùy chỉnh, độ chính xác và mức độ liên quan của thông tin do các mô hình tạo ra. Người phát triển có thể sử dụng LangChain để xây dựng chuỗi nhắc mới hoặc tùy chỉnh các mẫu hiện có. Ngoài ra, LangChain cũng chứa các thành phần cho phép LLM truy cập các tập dữ liệu mới mà không cần trainning lại.

Tại sao LangChain lại quan trọng?

Tái sử dụng các mô hình ngôn ngữ

LangChain cho phép tổ chức sử dụng lại mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cho các ứng dụng cụ thể trong lĩnh vực mà không cần trainning lại hoặc điều chỉnh. Điều này cho phép nhóm phát triển xây dựng các ứng dụng phức tạp dựa trên thông tin tham chiếu độc quyền để cải thiện câu trả lời của mô hình. 

Ví dụ, LangChain có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng đọc dữ liệu từ tài liệu nội bộ và tóm tắt chúng thành câu trả lời giao tiếp. Ngoài ra, việc triển khai các quy trình làm việc như Retrieval-Augmented Generation (RAG) có thể giúp cải thiện độ chính xác của câu trả lời bằng cách cung cấp thông tin mới cho mô hình ngôn ngữ trong quá trình nhắc, đồng thời giảm ảo giác của mô hình.

Đơn giản hóa việc phát triển AI

LangChain giúp đơn giản hóa quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) bằng cách trừu tượng hóa nguồn dữ liệu và tinh chỉnh lời nhắc. Nhờ vào việc tùy chỉnh chuỗi, các nhà phát triển có thể nhanh chóng xây dựng các ứng dụng phức tạp mà không cần phải lập trình logic nghiệp vụ từ đầu, thay vào đó họ có thể sửa đổi các mẫu và thư viện có sẵn từ LangChain để giảm thời gian phát triển.

Hỗ trợ nhà phát triển

LangChain cung cấp công cụ để kết nối mô hình ngôn ngữ với các nguồn dữ liệu bên ngoài và là một dự án mã nguồn mở được hỗ trợ bởi cộng đồng tích cực. Các tổ chức có thể sử dụng LangChain miễn phí và nhận được sự hỗ trợ từ các nhà phát triển khác có kinh nghiệm với khung này.

LangChain hoạt động như thế nào?

LangChain cho phép các nhà phát triển điều chỉnh mô hình ngôn ngữ cho phù hợp với các tình huống kinh doanh khác nhau bằng cách chỉ định các bước cần thiết để đạt được kết quả mong muốn.

LangChain là gì? Thông tin cần biết trước khi ứng dụng mã nguồn mở LangChain - Ảnh 2.

LangChain cho phép các nhà phát triển điều chỉnh mô hình ngôn ngữ cho phù hợp

Chuỗi

Chuỗi là khái niệm cơ bản cho phép nhiều thành phần AI của LangChain đưa ra phản hồi theo ngữ cảnh. Chuỗi là một tập hợp các hoạt động tự động liên kết truy vấn của người dùng với đầu ra của mô hình. Ví dụ: nhà phát triển có thể sử dụng chuỗi để:

  • Kết nối với các nguồn dữ liệu khác nhau.
  • Tạo nội dung độc đáo.
  • Dịch nhiều ngôn ngữ.
  • Trả lời các truy vấn của người dùng. 

Các liên kết

Chuỗi được hình thành từ các liên kết. Mỗi hành động mà các nhà phát triển kết hợp lại để tạo ra một chuỗi chuỗi được gọi là một liên kết. Các nhà phát triển có thể sử dụng các liên kết để chia các công việc khó thành những công việc nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. 

  • Định dạng đầu vào người dùng.
  • Gửi yêu cầu tới LLM.
  • Lấy dữ liệu từ lưu trữ đám mây.
  • Dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

Tổng quan

Để sử dụng LangChain, các nhà phát triển hãy cài đặt khung trong Python với câu code sau:

pip install langchain 

Sau đó, sử dụng các khối xây dựng chuỗi hoặc Ngôn ngữ biểu thức LangChain (LCEL) để tạo chuỗi bằng các hướng dẫn lập trình đơn giản. Phương thức chain() gửi tham số của liên kết đến thư viện. Lệnh execute() trả về kết quả. Nhà phát triển có thể chuyển tiếp kết quả liên kết hiện tại sang liên kết tiếp theo hoặc trả lại dưới dạng đầu ra cuối cùng.

Ví dụ:

chain([

retrieve_data_from_product_database().

send_data_to_language_model().

   format_output_in_a_list().

  translate_output_in_target_language()

])

Các thành phần cốt lõi của LangChain

Giao diện LLM

LangChain cung cấp các API cho phép các nhà phát triển kết nối và truy vấn LLM trực tiếp. Để giao tiếp với các mô hình công khai và độc quyền như GPT, Bard và PaLM, các nhà phát triển có thể sử dụng các lệnh gọi API đơn giản thay vì viết mã phức tạp.

Mẫu nhắc

Mẫu nhắc là các cấu trúc có sẵn sẵn cho phép nhà phát triển định dạng truy vấn mô hình AI một cách nhất quán và chính xác. Các nhà phát triển có thể tạo mẫu nhắc cho các ứng dụng chatbot, hoặc cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho các mô hình ngôn ngữ. Hơn nữa, các mẫu có thể được sử dụng lại trên một số ứng dụng và mô hình ngôn ngữ.

Agent

Các nhà phát triển sử dụng các công cụ và thư viện của LangChain để xây dựng và thay đổi các chuỗi hiện có cho các ứng dụng phức tạp. Một “agent” là một chuỗi nhắc mô hình ngôn ngữ chọn trình tự tối ưu để trả lời một truy vấn. Khi sử dụng một “agent”, các nhà phát triển sẽ cung cấp thông tin đầu vào, các công cụ có sẵn của người dùng và các giai đoạn trung gian để đạt được kết quả mong muốn. Sau đó, mô hình ngôn ngữ trả về một loạt hành động hợp lý để thực hiện.

Các moduletruy xuất

LangChain cung cấp nhiều công cụ khác nhau để kiến trúc hệ thống RAG như khả năng thao tác, lưu trữ, tìm kiếm và truy xuất thông tin nhằm tinh chỉnh các câu trả lời mô hình ngôn ngữ. Việc nhúng từ cho phép các nhà phát triển tạo ra các biểu diễn ngữ nghĩa, sau đó có thể được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu vectơ cục bộ hoặc đám mây.

Bộ nhớ

Một số ứng dụng mô hình ngôn ngữ đàm thoại sửa đổi câu trả lời bằng cách sử dụng kiến thức từ các tương tác trước đó. LangChain cho phép các nhà phát triển tích hợp khả năng bộ nhớ vào hệ thống của họ.

  • Hệ thống bộ nhớ đơn giản có thể nhớ lại những cuộc nói chuyện gần đây nhất.
  • Cấu trúc bộ nhớ phức tạp kiểm tra các thông tin liên lạc trong quá khứ để mang lại kết quả phù hợp nhất.

Lệnh gọi lại

Lệnh gọi lại là các chương trình mà các nhà phát triển sử dụng trong ứng dụng của họ để ghi nhật ký, giám sát và phát các sự kiện trong quá trình LangChain hoạt động.

SHARE