Doanh nghiệp quản lý lực lượng lao động từ xa như thế nào?

Các bộ phận quản lý nhân sự của hầu hết các doanh nghiệp đều đang khẩn trương lên kế hoạch để đối phó với đại dịch Covid-19. Một trong những vấn đề làm đau đầu nhà quản lý đó là... +

Lượt tải xuống của các ứng dụng Zoom, Slack, và Microsoft Teams tăng vọt

Lượt tải xuống của các ứng dụng Zoom, Slack, và Microsoft Teams tăng vọt kể từ khi các doanh nghiệp chuyển sang làm việc từ xa

Doanh nghiệp tiếp tục hoạt động kinh doanh như thế nào khi phải đối mặt với...

Các công ty trên toàn thế giới đang phải nỗ lực từng ngày để tiếp tục hoạt động bằng cách cho phép các nhân viên làm việc từ xa/tại nhà, vừa không gây gián đoạn công việc, vừa... +

Bộ công cụ "Work from home" dành cho IT-er mùa COVID-19, triển khai chỉ trong...

Bên cạnh những tác động của dịch COVID-19 đến doanh nghiệp đã được nói đến rất nhiều, có một xu hướng mới nổi lên đáng chú ý: cách COVID-19 đã đổi hoàn toàn văn hóa làm việc... +

Doanh nghiệp đang áp dụng LÀM VIỆC TỪ XA? Cần lưu ý 8 rủi ro trên mạng viễn...

Làm việc từ xa thường sẽ kèm theo nhiều rủi ro đáng kể. Sau đây là một số các rủi ro công nghệ quan trọng mà các tổ chức phải đối mặt.

Cloud computing đã tạo ra thế giới làm việc cho các "home worker" như thế nào?

Cloud computing đã tạo ra thế giới làm việc cho các "home worker" như thế nào?

Làm thế nào để bảo vệ tổ chức khỏi các mối đe dọa an ninh trong bối cảnh làm...

Làm thế nào để bảo vệ tổ chức khỏi các mối đe dọa an ninh trong bối cảnh làm việc từ xa?

Bảo vệ dữ liệu làm việc từ xa trong thời đại COVID-19

Đứng trước hoàng loạt nguy cơ về dịch Covid-19, người ta đặt ra câu hỏi là hệ thống nào đã được Chính phủ và các doanh nghiệp sử dụng để đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính... +

Coronavirus đang mở ra xu hướng làm việc từ xa của nhân viên. Các doanh nghiệp...

Coronavirus đang mở ra xu hướng làm việc từ xa của nhân viên. Các doanh nghiệp nên chuẩn bị như thế nào?

Làm cách nào tôi có thể làm việc từ xa nếu bị cách ly vì COVID-19?

Làm việc tại nhà ngày càng trở nên phổ biến trong vài năm qua. Kể từ khi đại dịch toàn cầu COVID-19 bùng phát, nhiều nhân viên đã phải làm việc tại nhà hoặc từ xa. Lúc này các... +