Chứng chỉ AWS là gì? Chứng chỉ nào phù hợp với bạn?

1359
06-04-2022
Chứng chỉ AWS là gì? Chứng chỉ nào phù hợp với bạn?

Amazon Web Services (AWS) có thị phần lớn nhất trong các dịch vụ điện toán đám mây và việc nhận được chứng chỉ AWS có thể giúp bạn bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Cho dù mục tiêu cuối cùng của bạn là trở thành kỹ sư, DevOps, nhà phân tích dữ liệu hay nhà tư vấn kỹ thuật chuyên môn, chứng chỉ AWS sẽ giúp bạn có cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Global Knowledge đã xếp hạng một chứng chỉ AWS là chứng chỉ CNTT được trả lương cao thứ ba vào năm 2021.

Chứng chỉ AWS là gì? Lợi ích khi có Chứng chỉ AWS trong tay

Giống như các chứng chỉ CNTT khác, chứng chỉ AWS xác minh kiến thức điện toán đám mây và kỹ năng của các chuyên gia CNTT. AWS cung cấp các chứng chỉ phù hợp với các chuyên gia CNTT làm việc ở nhiều năng lực và trình độ chuyên môn khác nhau. Chứng chỉ AWS không phải là sự thay thế cho kinh nghiệm thực hành, mặc dù các nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên có chứng chỉ AWS, đặc biệt nếu họ là Đối tác AWS. Các loại công ty kỹ thuật này tìm cách có một tỷ lệ nhất định nhân viên được chứng chỉ AWS Professional và AWS Specialty trong đội ngũ nhân viên.

Chứng chỉ AWS rất quan trọng đối với các chuyên gia điện toán đám mây vì chúng có thể mở ra cánh cửa để có cơ hội việc làm và nhiều kinh nghiệm thực tiễn hơn. Khi sự nghiệp của bạn phát triển và khi bạn thăng cấp với các chứng chỉ AWS cũng như các chứng chỉ CNTT khác, điều đó có thể đưa bạn lên các vị trí cao hơn trong tương lai.

Các công ty ngày càng trở nên phụ thuộc vào điện toán đám mây và các dịch vụ AWS Cloud. Cục Thống kê Lao động dự đoán rằng các cơ hội nghề nghiệp về điện toán đám mây và công nghệ thông tin sẽ tăng 13% từ năm 2020 đến năm 2030, tốc độ tăng nhanh hơn nhiều so với hầu hết các công việc ở Hoa Kỳ trong cùng khoảng thời gian. Nhiều doanh nghiệp, bao gồm hầu hết các công ty nằm trong danh sách Fortune 500, đang tìm kiếm các ứng viên đủ tiêu chuẩn cho các vị trí kỹ sư đang trống.

Các chuyên gia CNTT giành được chứng chỉ mới nhận được mức tăng trung bình gần 13.000 đô la. Nhiều người cũng cho biết hiệu suất công việc được cải thiện và mở rộng cơ hội việc làm. Về bản chất, chứng chỉ AWS có thể không đủ để bạn được tuyển dụng; tuy nhiên, các nhà tuyển dụng CNTT coi trọng chứng chỉ và việc học các kỹ năng AWS có thể mang lại nhiều lợi ích cho sự nghiệp của bạn.

Chứng chỉ AWS là gì? Chứng chỉ nào phù hợp với bạn? - Ảnh 1.

Các kỳ thi chứng chỉ AWS về điện toán đám mây

AWS cung cấp 11 chứng chỉ chia thành bốn cấp: Foundational; Associate; Professional; Specialty.

1. Foundational Certification

Chỉ có một chứng chỉ ở cấp độ này: AWS Certified Cloud Practitioner. Kỳ thi này nhằm vào những người mới sử dụng đám mây AWS và cần hiểu những điều cơ bản. Nó có phạm vi rộng vì nó bao gồm khá nhiều dịch vụ AWS cốt lõi nhưng kiến thức rất nông nên các câu hỏi khá dễ dàng.

2. Associate Level Certifications

Chứng chỉ AWS cấp độ Associate là một bước tiến lớn về độ khó so với chứng chỉ cấp độ Foundational, nhưng gần như không khó như cấp độ chuyên nghiệp hoặc một số chứng chỉ chuyên môn. Các chứng chỉ cấp độ này bao gồm phạm vi rộng của các dịch vụ AWS với độ sâu kiến thức mở mức trung bình. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần phải học một số lượng tương đối lớn các dịch vụ AWS ở mức độ hiểu biết kỹ thuật tốt. Có 3 loại chứng chỉ, mỗi tùy chọn nhằm vào một vai trò công việc cụ thể:

 • AWS Certified Solutions Architect – Associate (SAA-C02)
 • AWS Certified Developer – Associate
 • AWS Certified SysOps Administrator – Associate

3. Professional Level Certifications

Các chứng chỉ cấp độ Professional thể hiện mức độ kiến thức chuyên sâu và nhằm vào các vai trò công việc của Kiến trúc sư giải pháp và Kỹ sư DevOps. Có 2 loại chứng chỉ trong cấp độ này là:

 • AWS Certified Solutions Architect – Professional
 • AWS Certified DevOps Engineer – Professional

Các kỳ thi này có thể rất khó vì chúng bao gồm cả phạm vi dịch vụ rộng mức độ chuyên môn kỹ thuật sâu. Bạn nên bắt đầu bằng cách thi lấy chứng chỉ cấp Associate trước khi tham gia kỳ thi chứng chỉ cấp Professional. Khi bạn đã có đủ kinh nghiệm cần thiết và sẵn sàng thi một trong các chứng chỉ này, hãy chọn kỳ thi phù hợp nhất với vai trò công việc hoặc nguyện vọng nghề nghiệp của bạn.

4. Specialty Certifications

Mang tính chuyên môn hóa cao hơn, các chứng chỉ này tập trung vào phạm vi dịch vụ AWS hẹp hơn nhiều nhưng mức độ chuyên môn kỹ thuật rất sâu. Bạn cần phải là một chuyên gia trong chuyên ngành bạn đã chọn trước khi tham gia các kỳ thi này. Tuy nhiên, các chứng chỉ này có độ khó khác nhau, vì vậy hãy đảm bảo bạn đã xem trải nghiệm được đề xuất vì điều đó có thể cho bạn biết độ khó của nó như thế nào. Có 5 loại chứng chỉ trong cấp độ này là:

 • AWS Certified Data Analytics – Specialty
 • AWS Certified Advanced Networking – Specialty
 • AWS Certified Security – Specialty
 • AWS Certified Machine Learning – Specialty
 • AWS Certified Database – Specialty
Chứng chỉ AWS là gì? Chứng chỉ nào phù hợp với bạn? - Ảnh 2.

Chọn chứng chỉ AWS phù hợp nhất với bạn

Để giúp bạn quyết định theo đuổi chứng chỉ nào, Amazon phân loại các dịch vụ của mình thành các lộ trình học tập như sau:

Lộ trình học tập dựa trên vai trò

Bạn có thể chọn phương pháp học theo vai trò nếu bạn đang tìm kiếm đào tạo và chứng chỉ cho một loại công việc cụ thể, chẳng hạn như kiến trúc sư giải pháp, nhà phát triển hoặc kỹ sư DevOps. Một kiến trúc sư giải pháp có thể bắt đầu với chứng chỉ Certified Solutions Architect và sau đó đạt được cấp độ professional, đồng thời có được cái nhìn tổng quan thông qua chứng chỉ Cloud Practitioner certification ở cấp độ cơ bản. Lộ trình này xoay quanh vai trò cơ bản nhưng cũng đưa bạn đến các cấp độ khác của chứng chỉ AWS.

Lộ trình học tập dựa trên giải pháp AWS

Bạn có thể đi theo con đường tìm hiểu từng giải pháp nếu bạn muốn tập trung vào một lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như bảo mật, machine learning hoặc vận hành. Nếu bạn muốn chuyên về bảo mật dữ liệu có thể bắt đầu với một số lớp bảo mật cơ bản hơn của Amazon và sau đó tiến dần đến AWS Certified Security hoặc AWS Certified Data Analytics.

Chứng chỉ AWS là gì? Chứng chỉ nào phù hợp với bạn? - Ảnh 3.

Lộ trình học tập dựa trên đối tác của AWS

Ngoài ra, bạn có thể đi theo lộ trình học tập dựa trên các đối tác AWS. Trong lộ trình này, bạn có thể đi một trong ba con đường:

 • Giúp các chuyên gia kinh doanh hiểu AWS để họ có thể bán dịch vụ.
 • Giúp các chuyên gia kỹ thuật hiểu AWS để sử dụng AWS tại tổ chức của họ.
 • Giúp các tổ chức cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hiểu AWS để triển khai AWS.

Điện toán đám mây là một trong những lĩnh vực CNTT phát triển nhanh nhất. Đạt được chứng chỉ AWS có thể giúp bạn thăng tiến sự nghiệp của mình với tư cách là kiến trúc sư giải pháp, nhà phát triển, kỹ sư DevOps hoặc quản trị viên SysOps. Chứng chỉ AWS có thể giúp bạn đủ điều kiện cho các vai trò trong kỹ thuật mạng nâng cao, khoa học dữ liệu và các lĩnh vực chuyên ngành khác.

SHARE