5 thách thức về nhân sự của chuyển đổi kỹ thuật số trong doanh nghiệp

1070
14-06-2019
5 thách thức về nhân sự của chuyển đổi kỹ thuật số trong doanh nghiệp

Nhân sự là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển của một doanh nghiệp. Dưới đây, Bizfly Cloud  chia sẻ cho bạn 5 thách thức về nhân sự khi doanh nghiệp hướng đến chuyển đổi số. 

 Thử thách nhân sự số 1: Phát triển văn hóa doanh nghiệp số hóa 

Khi xác định một chiến lược kỹ thuật số, các chủ sở hữu cần lưu ý việc thực hiện có thể bị phá hoại bởi chính văn hóa doanh nghiệp. Do đó doanh nghiệp cần áp dụng các giải pháp khác nhau để trở nên thân thiện hơn với kỹ thuật số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi và đảm bảo áp dụng nhanh chóng các hành vi tạo ra giá trị mới.

Doanh nghiệp cần tiến hành nâng cao nhận thức giữa các team làm việc (thông qua các hội nghị, trải nghiệm đội nhóm, đào tạo,...), làm rõ những thay đổi do chuyển đổi kỹ thuật số mang lại và đưa chúng vào thực tế công việc hàng ngày. Điều quan trọng nhất là phải giải thích các cách tiếp cận mới cho nhân viên và người quản lý để tạo điều kiện cho việc áp dụng và cho phép hợp tác, ủy thác linh hoạt hơn.

Chuyển đổi kỹ thuật số là một cơ hội để phát triển văn hóa doanh nghiệp sáng tạo, đồng thời tránh các mâu thuẫn như "Hãy sáng tạo" và "tuân thủ quy tắc".

Để có kết quả thực tế, lâu dài, những nỗ lực số hóa văn hóa doanh nghiệp phải là một phần của phương pháp quản lý thay đổi rộng lớn hơn, được tổ chức theo bốn giai đoạn:

KNOWLEDGE: đưa ra ý nghĩa và làm rõ mục tiêu

SKILLS: trao quyền khuyến khích mọi người thay đổi

ACTION: bắt đầu

SHARING: khái quát hóa

Thử thách nhân sự số 2: Giúp các nhà quản lý chuyển đổi kỹ thuật số

Doanh nghiệp cần giúp các nhà quản lý cập nhật phong cách quản lý bằng cách đưa ra những thử thách và thay đổi vai trò và trách nhiệm của họ. Hỗ trợ nhân viên ở mọi cấp độ của hệ thống, đặc biệt là các nhà quản lý cấp trung, những người tham gia nhiều nhất vào các cuộc giao tiếp từ trên xuống, dễ bị ảnh hưởng bởi số hóa. Lãnh đạo cần biết cách phê bình mang tính xây dựng và thực hiện một cách tiếp cận mang tính doanh nhân hơn, ít phân cấp hơn, đâu là những tiêu chí nổi bật của công tác quản lý kỹ thuật số.

Thử thách nhân sự số 3: Áp dụng và lên kế hoạch lực lượng lao động

Lập kế hoạch lực lượng lao động bao gồm tất cả các chương trình và công cụ được sử dụng để dự đoán nhu cầu kinh doanh đang phát triển và tác động của chúng đối với nguồn nhân lực.

Trong những năm qua, lập kế hoạch lực lượng lao động đã trở thành một công cụ đàm phán hơn là một chiến lược của công ty.

Trong bối cảnh 50% việc làm có thể biến mất trong 20 năm tới do làn sóng tự động hóa (nguồn: báo cáo Bruegel think-tank) và các nhà lãnh đạo ngành ngân hàng đã công bố kế hoạch đóng cửa các chi nhánh, các doanh nghiệp đang khẩn trương lên kế hoạch lực lượng lao động chuẩn bị cho những sự thay đổi trong tương lai. Các hệ thống quản lý năng lực tập trung vào các yếu tố sau:

- Tập trung vào chiến lược công ty và chuyển đổi kỹ thuật số thành công.

- Đánh giá kỹ năng cập nhật (tần suất, người tham gia, định nghĩa kỹ năng đơn giản,...).

- Phương pháp đào tạo mới hiệu quả và và có tính thích ứng cao.

Thử thách nhân sự số 4: Phát triển các quy trình nhân sự nhanh chóng hơn

Giống như bất kỳ bộ phận nào khác, nhân sự cũng cần thay đổi quy trình một cách hiệu quả:

- Phù hợp hơn với chiến lược kinh doanh và đáp ứng nhanh hơn thông qua kế hoạch lực lượng lao động.

- Đơn giản hóa và tăng tốc quá trình đào tạo và chương trình khen thưởng nhân viên.

- Quản lý và thúc đẩy tăng hiệu suất và tính sáng tạo cho nhóm.

- Đơn giản hóa các quy trình nhân sự trong công việc, kỹ năng, đào tạo,...

- Khai thác tốt hơn các công nghệ mới: quản lý cộng đồng để phát triển kỹ năng và tính linh hoạt, phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng, sử dụng big data để xác định xu hướng mới, số hóa các quy trình và tài liệu để giải phóng thời gian và tăng năng suất,...

Thử thách nhân sự số 5: Xem xét lại trải nghiệm của nhân viên

Trong khi các đội nhân sự phải là chuyên gia trong lĩnh vực của họ, họ cũng cần phát triển các kỹ năng marketing để định vị cho mình những "talent booster".

Cải thiện trải nghiệm của nhân viên có nghĩa là coi sự hài lòng của nhân viên là chìa khóa cho kinh doanh hiệu quả. Do đó, nhân sự phải đáp ứng các nhu cầu sau:

- Quy trình nhân sự kỹ thuật số mới.

- Cải thiện truyền thông (bằng cách giới thiệu một mạng xã hội của công ty).

- Công việc hợp tác nhiều hơn.

- Quyền phạm sai lầm cho nhân viên.

Quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trong doanh nghiệp luôn luôn làm tăng sự phức tạp của các mô hình tổ chức và quan hệ, buộc bộ phận nhân sự phải thích nghi và phát triển dịch vụ của mình.

Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải đặt nhân viên vào trung tâm của bất kỳ chiến lược chuyển đổi nào, đảm bảo chiến lược được vận hành và mang lại kết quả. Thay đổi trong hành vi và thói quen không nên áp đặt, thay vào đó, doanh nghiệp phải nâng cao nhận thức về các phương pháp quản trị nhân sự thời đại số và áp dụng vào thực tiễn một cách tự nhiên và hợp lý.

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

>> Có thể bạn quan tâm: Tận dụng Big Data, Cloud Computing & DevOps để chuyển đổi kỹ thuật số thành công

SHARE