Tìm hiểu mối liên kết giữa Kubernetes Cluster, Node vs Pod

788
24-10-2023
Tìm hiểu mối liên kết giữa Kubernetes Cluster, Node vs Pod

Ba thành phần chính có mặt trong mọi Kubernetes là Cluster, Node và Pod. Chúng liên kết với nhau đảm bảo cho ứng dụng trên Kubernetes hoạt động ổn định. Hãy cùng Bizfly Cloud tìm hiểu về mối liên kết giữa Kubernetes Cluster, Node vs Pod trong bài sau!

Đôi nét về Kubernetes Cluster, Node vs Pod

Kubernetes Cluster

Kubernetes Cluster là tập hợp các node có nhiệm vụ điều hành các ứng dụng được tạo trên Container. Một Kubernetes Cluster sẽ bao gồm một trung tâm điều khiển và một hoặc nhiều node. 

Kubernetes Node

Tùy thuộc vào Cluster mà Kubernetes Node có thể là máy ảo hoặc máy vật lý và chịu sự quản lý bởi Master. Trong một Kubernetes Node sẽ có nhiều Pod và thành phần có trách nhiệm xử lý việc lên lịch trình của các Pods sẽ là Kubernetes Master. 

Kubernetes Pod

Kubernetes Pod là một đơn vị thực thi cơ bản của một ứng dụng Kubernetes, đại điện cho một tập hợp chứa một hoặc nhiều container trên worker node, những container trên cùng một pod có thể chia sẻ tài nguyên với nhau.

Tìm hiểu mối liên kết giữa Kubernetes Cluster, Node vs Pod - Ảnh 1.

Node và Pod đều nằm trong Kubernetes Cluster

Bảng so sánh tổng quan Kubernetes Cluster, Node vs Pod

 

Pod

Node

Cluster

Khái niệm

Đơn vị thực thi nhỏ nhất trong Kubernetes

Máy chủ ảo hoặc máy chủ vật lý

Tập hợp các node trong Kubernetes

Vai trò

Tách Container khỏi máy chủ nhằm tăng tính di động

Định hướng hoạt động và cung cấp tài nguyên cho Container

Cung cấp CPU, ổ cứng, … để chạy các ứng dụng

 

Điều khiển, sắp xếp các container thông qua Pod và Node

 

 

Thành phần

Container, Supporting Volumes và địa chỉ IP cho các Container

Pod, Container, Kubelet

Nodes, Control Plane, Kube-proxy, etc

Mối liên hệ giữa Kubernetes Node và Pod

Các nhà phát triển ứng dụng có thể sử dụng Docker để tạo các Container Images cho ứng dụng, sau đó đẩy các container này vào Pod. 

Trong một Pod sẽ có nhiều Container và Container từ các Pod khác nhau có thể trao đổi dữ liệu với nhau vì các Pod được liên kết chặt chẽ. Sau đó, API Kubernetes sẽ tạo Node để chạy Pod. API Kubernetes sẽ kiểm tra xem kubelet đã đăng ký có khớp với metadata.name không để xác minh trạng thái của Mode. Nếu Node hoạt động bình thường thì chúng sẽ được phép điều khiển Pod, còn nếu Node bị lỗi, chúng sẽ bị treo đến khi hoạt động bình thường. 

Bởi vì Kubernetes không quản lý các Container Images riêng lẻ nên các Container này sẽ được đẩy vào Pod. Các Container trong cùng một Pod có thể chia sẻ tài nguyên với nhau. Sau đó Kubernetes Node sẽ chạy các Pod. 

Tìm hiểu mối liên kết giữa Kubernetes Cluster, Node vs Pod - Ảnh 3.

Container nằm trong Pod và Pod nằm trong Node

Điểm khác nhau giữa Kubernetes Cluster, Node vs Pod

Kubernetes Cluster và Node

Node là phần tử nhỏ nhất của một Cluster. Một Cluster có thể chứa một hoặc nhiều Node. Cụm là một tập thể chia sẻ việc thực thi tổng thể của các nhóm. Các Cluster tập hợp tài nguyên của chúng lại với nhau để tạo thành một máy hoặc cụm Kubernetes mạnh mẽ.  

Khi một ứng dụng được triển khai trên một Cluster, Kubernetes sẽ tự động phân phối khối lượng công việc trên các Node riêng lẻ. Nếu người dùng thay đổi, thêm hoặc xóa bỏ các node, Cluster sẽ phân phối lại công việc.

Kubernetes Node và Pod

Pod là sự trừu tượng hóa của mã thực thi, các nút là sự trừu tượng hóa của phần cứng máy tính, vì vậy việc so sánh có một chút táo bạo. Pod đơn giản là đơn vị thực thi nhỏ nhất trong Kubernetes, bao gồm một hoặc nhiều container, mỗi container có một hoặc nhiều ứng dụng và các tệp nhị phân của nó.

Node là các máy chủ vật lý hoặc máy ảo tạo nên Cụm Kubernetes. Các node có thể hoán đổi cho nhau và thường không được người dùng hoặc bộ phận CNTT xử lý riêng lẻ, trừ khi cần bảo trì.

Kubernetes Cluster, Node vs Pod làm việc cùng nhau như thế nào?

Container tạo các pod trên các Kubernetes Cluster, Kubernetes sẽ gán chúng cho một hoặc nhiều node nhằm đảm bảo duy trì chính xác số lượng bản sao đang chạy. Kubernetes sẽ rà soát các Cluster để chắc chắn các pod hoạt động đúng chức năng và không có lỗi gì. 

Tìm hiểu mối liên kết giữa Kubernetes Cluster, Node vs Pod - Ảnh 4.

Luồng vận hành của Kubernetes Cluster, Node vs Pod

Kubernetes Cluster, Node vs Pod là 3 đơn vị thực thi cơ bản của Kubernetes. Hiểu rõ được khái niệm, điểm khác nhau và cách Kubernetes Cluster, Node vs Pod liên kết sẽ giúp bạn biết được sơ bộ cách Kubernetes vận hành. 

 >> Có thể bạn quan tâm: Kiến trúc các Kubernetes cluster - chọn chiến lược tự động mở rộng tốt nhất

SHARE