Tags: API

Swagger là gì? Hướng dẫn cách cài đặt Swagger đơn giản
Swagger là gì? Hướng dẫn cách cài đặt Swagger đơn giản

Swagger là bộ công cụ mã nguồn mở, được dùng để xây dựng nên Open API Specifications. Đây là công...

Tầm quan trọng của API gateway trong kiến trúc microservice
Tầm quan trọng của API gateway trong kiến trúc microservice

Ngày nay, API gateway đang được sử dụng nhiều hơn do sự gia tăng sử dụng các microservice. Với sự...

API gateway là gì? Khi nào cần sử dụng API gateway?
API gateway là gì? Khi nào cần sử dụng API gateway?

API gateway đã trở nên phổ biến trong phát triển ứng dụng hiện đại bền vững. Trong bài viết này,...

Web API là gì? Tính năng và cách hoạt động của Web API
Web API là gì? Tính năng và cách hoạt động của Web API

Web API là một phương thức được sử dụng để các website hay ứng dụng web khác nhau có thể...

Restful API là gì? Tìm hiểu cách thức hoạt động của Restful API
Restful API là gì? Tìm hiểu cách thức hoạt động của Restful API

RESTful API là một tiêu chuẩn được sử dụng trong việc thiết kế API cho các phần mềm, ứng dụng...

Tìm hiểu REST (REpresentational State Transfer) và SOAP - nền tảng phát triển của APIs RESTFul
Tìm hiểu REST (REpresentational State Transfer) và SOAP - nền tảng phát triển của...

REST và SOAP là 2 kiểu triển khai các dịch vụ web cơ bản. Trong đó, APIs RESTful dựa trên...

SDK là gì? Sự khác nhau giữa API và SDK
SDK là gì? Sự khác nhau giữa API và SDK

SDK – Software Development Kit là một tập hợp công cụ hỗ trợ cho việc phát triển phần mềm thông...

API là gì? Những tính năng và tầm quan trọng của API
API là gì? Những tính năng và tầm quan trọng của API

API được viết tắt là Application Programming Interface (giao diện lập trình cho ứng dụng). Có thể nói nói đây...

Tìm hiểu về mối liên hệ giữa API và Cloud storage
Tìm hiểu về mối liên hệ giữa API và Cloud storage

Sự phát triển của công nghệ đã giúp giải quyết được một số vấn đề "thế kỷ" cho doanh nghiệp...

Danh sách 18 API của Facebook dân lập trình phải biết
Danh sách 18 API của Facebook dân lập trình phải biết

Sau đây là 18 danh sách API của Facebook hay dùng cho dân lập trình rất hữu ích. Hãy cùng...