Danh sách 18 API của Facebook dân lập trình phải biết

379
27-04-2018
Danh sách 18 API của Facebook dân lập trình phải biết

1. Đếm số tin nhắn đã gửi

Sau đây là 18 danh sách API của Facebook hay dùng cho dân lập trình rất hữu ích. Hãy cùng Bizfly Cloud theo dõi nhé!

<?php https://graph.facebook.com/me/threads?limit=50&access_token=?>

2. Xóa tin nhắn

<?php https://graph.facebook.com/id_tu_api_dem_tin_nhan?access_token=&method=delete?>

3. Lấy ds tất cả bạn bè

<?php https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT uid, name, friend_count, subscriber_count FROM user WHERE uid IN (SELECT uid2 FROM friend WHERE uid1 = me()) ORDER BY rand() LIMIT 5000&access_token=?>

4. Lấy ds ban bè bị block, faq

<?php https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT id, can_post, name FROM profile WHERE id IN (SELECT uid2 FROM friend WHERE uid1 = me()) AND name = "Facebook User" ORDER BY rand() LIMIT 5000&access_token=?>

5. Lấy danh sách lời mời kết bạn

<?php https://graph.facebook.com/?access_token=&batch=[{"name": "friendrequests", "method":"GET", "relative_url":"v1.0/me/friendrequests?limit=5000"}, {"method":"GET", "relative_url":"fql?q=SELECT uid, name, mutual_friend_count, sex FROM user WHERE uid IN ({result=friendrequests:$.data[*].from.id})"}]&include_headers=false&method=post?>

6. Graph api search mọi người

<?php https://graph.facebook.com/search?type=user&q=tu_khoa_tim_kiem&limit=gioi_han_toi_da&fields=id,name&access_token=?>

7. Trang

<?php https://graph.facebook.com/search?type=page&q=tu_khoa_tim_kiem&limit=gioi_han_toi_da&=id,name,icon&access_token=?>

8. Nhóm 

<?php https://graph.facebook.com/search?type=group&q=tu_khoa_tim_kiem&limit=gioi_han_toi_da&=id,name,icon&access_token=?>

9. Scan nhóm đang làm admin tham gia

<?php https://graph.facebook.com/?method=post&access_token=&batch=[{"method":"GET","relative_url":"me"}, {"method":"GET","relative_url":"me/groups?fields=icon,administrator,name&limit=5000"}]&include_headers=false?>

10. Scan nhóm đang tham gia

<?php https://graph.facebook.com/?method=post&access_token=&batch=[{"method":"GET","relative_url":"me"}, {"method":"GET","relative_url":"me/groups?fields=icon,administrator,name&limit=5000"}]&include_headers=false?>

11. Đếm like trang

<?php https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT page_id, name, fan_count, access_token FROM page WHERE page_id IN (SELECT page_id FROM page_admin WHERE uid = me() ORDER by rand() LIMIT 5000)&access_token=?>

12Gửi tin nhắn theo list id

<?php https://graph.facebook.com/me/threads?locale=en_US&to=[{"type":"id","id":"4","id":"4"}]&method=post&return_structure=true&message=1&link=2&name=3&picture=4&description=5&access_token=?>

13. Mời thích trang

<?php https://graph.facebook.com/idTrang/invited?method=post&invitee_id=id_can_moi&access_token=?>

14. Mời tham gia sự kiện

<?php https://graph.facebook.com/idSuKien/invited?method=post&users=id_can_moi&access_token=?>

15. Comment tag

<?php https://graph.facebook.com/172689179864813/comments?method=post&access_token=&message=123 @[id_bb:0] @[id_bb:0]?>

16. Share post lên tường bạn bè

<?php https://graph.facebook.com/id_bb/feed?locale=en_US&method=post&return_structure=true&message=tin_nhan&link=Link_share&name=tieu_de_link&picture=link_anh&description=mo_ta&caption=trang_muon_fake&access_token=?>

17. Share, tag bạn bè

<?php https://graph.facebook.com/me/feed?method=post&access_token=&message=1&link=2&tags=id_bb,id_bb?>

18. Share post gr

<?php https://graph.facebook.com/id_post_can_share/sharedposts?to=id_group&locale=e

Nguồn: Techtalk Via mystown

Có thể bạn quan tâm: Muốn thiết kế API chỉnh chu và chuyên nghiệp? Và đây là 11 bí kíp!

BizFly Cloud là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây với chi phí thấp, được vận hành bởi VCCorp.

BizFly Cloud là một trong 4 doanh nghiệp nòng cốt trong "Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây Việt Nam" của Bộ TT&TT; đáp ứng đầy đủ toàn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật của nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử.

Độc giả quan tâm đến các giải pháp của BizFly Cloud có thể truy cập tại đây.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ và NHẬN ƯU ĐÃI 3 THÁNG tại: Manage.bizflycloud

TAGS: API
SHARE