Sys-Ops

Đang được quan tâm

[Loadavg] - Phần I : Tổng quan Loadavg
[Loadavg] - Phần I : Tổng quan Loadavg
Sys-Ops
15-07-2017

Ting ..ting.. không phải lương về đâu các bạn. Tiếng tin nhắn cảnh báo đã không còn xa lạ gì...

[AWK] Phần 2 - Một vài AWK one-liner
[AWK] Phần 2 - Một vài AWK one-liner
Sys-Ops
15-07-2017

Trong phần 1 , chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về AWK. Tôi đã đưa ra câu lệnh awk...

Highly Available Queues và Clustering cho RabbitMQ
Highly Available Queues và Clustering cho RabbitMQ
Sys-Ops
15-07-2017

RabbitMQ là một message broker sử dụng giao thức AMQP - Advanced Message Queue Protocol, đóng vài trò như một...

Configuration Management
Configuration Management
Sys-Ops
15-07-2017

Configuration Management (CM) là gì? Tại sao phải dùng tới CM? Hạn chế của nó cũng như ứng dụng trong...

[AWK] Phần 1 - Tổng quan
[AWK] Phần 1 - Tổng quan
Sys-Ops
15-07-2017

Khi đã làm quen với Linux, chắc chắn bạn sẽ thường xuyên gặp và làm việc với các command grep,...

[Ansible] Phần 1 - Cài đặt và cấu hình
[Ansible] Phần 1 - Cài đặt và cấu hình
Sys-Ops
15-07-2017

SystemEvolve 1x tổ chức ngày 19/06/2015 đã thảo luận về vấn đề: Cách sử dụng Ansible và một số khác...

[Ansible] Phần 2 - Playbook
[Ansible] Phần 2 - Playbook
Sys-Ops
15-07-2017

Phần 1 Ansible - Cấu hình và cài đặt , tôi đã giới thiệu một số command để thực thi...

Tăng tốc website Joomla với CDN
Tăng tốc website Joomla với CDN

Hiện nay trên thế giới có hàng triệu website được xây dựng và phát triển dựa trên hệ quản trị...