Một số command line tool hữu ích trên Ubuntu

532
07-05-2018
Một số command line tool hữu ích trên Ubuntu

Trong quá trình cài đặt các tool phục vụ cho việc lập trình trên Ubuntu, hẳn các bạn đã từng phải vật vã với đủ thứ config, chẳng hạn như khi cài JDK thì phải cài đặt biến $JAVA_HOME và add $JAVA_HOME/bin vào $PATH nếu bạn muốn cài đặt thủ công hoặc bạn có thể cài đặt từ PPA repository của Ubuntu.

Trong bài viết này, Bizfly Cloud sẽ giới thiệu vài command line tool mà mình thấy là khá hữu ích trong việc làm đơn giản hóa quá trình cài đặt các phần mềm phục vụ cho việc lập trình trên Ubuntu.

Software Development Kit Manager - SDKMAN!

Như cái tên đã chỉ rõ, SDKMAN! phục vụ cho việc cài đặt các SDK dễ dàng hơn và tập trung hơn. Việc cài đặt nó cũng khá đơn giản:

$ curl -s "https://get.sdkman.io" | bash $ source "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh" 

(Nếu bạn đang sử dụng ZSH, thì chỉ cần thay bash trong command đầu bằng zsh).

Sau khi cài đặt, chúng ta có thể cài đặt bất kì SDK nào mà chúng ta muốn chỉ với một dòng lệnh:

$ sdk install java $ sdk install maven 

Bạn chỉ cần chạy một lệnh, mọi thứ config còn lại SDKMAN sẽ lo hết. Danh sách toàn bộ các SDK các bạn có thể xem tại http://sdkman.io/sdks.htm.

Ngoài ra, SDKMAN còn cho phép chúng ta cài đặt nhiều version cho cùng một SDK và cho phép switch qua lại giữa các version một cách dễ dàng. Bạn có thể tại http://sdkman.io/usage.html.

Ubuntu Make

Ubuntu Make là một command line tool cho phép cài đặt các IDE một cách nhanh chóng. Bạn có thể cài đặt bản stable của nó từ PPA:

$ sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-desktop/ubuntu-make $ sudo apt update $ sudo apt install ubuntu-make 

Sử dụng lệnh umake --help để biết cách sử dụng nó và các IDE nào mà nó hỗ trợ cài đặt. Ví dụ, để cài đặt IntelliJ IDEA Ultimate, chỉ cần chạy lệnh:

$ umake ide idea-ultimate 

Để xóa nó, chỉ cần chạy lệnh:

$ umake ide idea-ultimate --remove 

Node Version Manager

NVM cho phép cài đặt và quản lý các version Node.js khác nhau một cách dễ dàng và nhanh chóng. Việc cài đặt nó cũng không có gì phức tạp, chỉ cần chạy lệnh sau:

$ curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh | bash 

hoặc

$ wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh | bash 

(Nếu bạn đang sử dụng ZSH, thay bash trong hai lệnh trên bằng zsh).

Sau khi cài đặt, bạn có thể cài đặt bất kì Node version nào bạn muốn:

$ nvm install 8 # sẽ cài đặt Node 8 $ nvm install 6 # sẽ cài đặt Node 6 

Bạn có thể cài nhiều version Node.js khác nhau và có thể switch qua lại các version đó một cách nhanh chóng. Trong phần README của NVM trên Github đã viết khá rõ, mình không nhắc lại ở đây.

Kết luận

Trên đây mình đã giới thiệu ba tool mình đang sử dụng cho việc quản lý các phần mềm dành cho lập trình trên Ubuntu. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn nào chưa biết.

Đinh Văn Cảnh - Theo viblo.asia

>> Có thể bạn quan tâm: 18 danh sách API của Facebook dân lập trình phải biết

SHARE