[Infographic] Phương thức tấn công mạng APT là gì?

46
20-08-2018
[Infographic] Phương thức tấn công mạng APT là gì?

Một cái nhìn rõ hơn vào phương thức tấn công mạng vô cùng nguy hiểm, phương thức Advanced Persistent Threat. 

[Infographic] Phương thức tấn công mạng APT là gì? - Ảnh 1.

Nguồn:

genk.vn/infographic-phuong-thuc-tan-cong-mang-apt-la-gi-2018081410315055.chn

>> Có thể bạn quan tâm: APT là gì? Tiến trình của một cuộc tấn công APT

SHARE