Hướng dẫn thiết lập một website Joomla từ BizFly Pre-built Application

286
22-03-2019
Hướng dẫn thiết lập một website Joomla từ BizFly Pre-built Application

Prebuild App Joomla của Vccloud đã giúp bạn các bước tải, cài đặt Joomla và mysql, công việc của bạn chỉ còn là thiết lập và sử dụng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiếp lập 1 site Joomla từ Prebuild app của Vccloud.

Sau khi khởi tạo 1 Prebuild app Joomla, Vccloud sẽ gửi thông tin quản trị về mail bạn đăng kí trên hệ thống như sau:

Hướng dẫn thiết lập một website Joomla từ BizFly Pre-built Application - Ảnh 1.

Đầu tiên bạn truy cập đường dẫn đã được gửi về như ví dụ trên là http://xxx.xxx.xxx.xxx, đây cũng địa chỉ để bạn thiết lập cũng như quản trị sau này. Điền vào các trường thông tin như tên site bạn muốn sử dụng hay email tài khoản quản trị.

Hướng dẫn thiết lập một website Joomla từ BizFly Pre-built Application - Ảnh 2.

Phần cấu hình cơ sở dữ liệu, điền các thông tin được gửi về mail tương ứng vào các ô.

Hướng dẫn thiết lập một website Joomla từ BizFly Pre-built Application - Ảnh 3.

Như vậy là thiết lập xong phần cơ sở dữ liệu, duyệt lại một lần nữa các thiếp lập, nếu không có vấn đề gì bạn có thể ấn "Cài đặt" để bắt đầu cài đặt Joomla.

Hướng dẫn thiết lập một website Joomla từ BizFly Pre-built Application - Ảnh 4.

Hướng dẫn thiết lập một website Joomla từ BizFly Pre-built Application - Ảnh 5.

Sau khi Joomla cài đặt xong bạn sẽ nhận được thông báo cài đặt thành công. Joomla yêu cầu gỡ bỏ bộ cài sau khi đã cài đặt hoàn tất nhằm bảo mật hơn, chọn "Gỡ bỏ thư mục installation" để thực hiện việc này.

Hướng dẫn thiết lập một website Joomla từ BizFly Pre-built Application - Ảnh 6.

Hướng dẫn thiết lập một website Joomla từ BizFly Pre-built Application - Ảnh 7.

Kết quả khi truy cập vào đường dẫn http://xxx.xxx.xxx.xxx

Hướng dẫn thiết lập một website Joomla từ BizFly Pre-built Application - Ảnh 8.

Hướng dẫn thiết lập một website Joomla từ BizFly Pre-built Application - Ảnh 9.

Bạn đăng nhập với thông tin đăng ký ban đầu khi cài đặt. Kết quả bạn nhìn thấy là hình bên dưới nhé.

Hướng dẫn thiết lập một website Joomla từ BizFly Pre-built Application - Ảnh 10.

Từ đây bạn hãy thao tác với trang quản trị để có thể tùy chỉnh như ý website của bạn.

Hướng dẫn sử dụng bạn có thể tham khảo các trang bên dưới sau:

Joomla Việt

Cộng đồng Joomla Việt

SHARE