Hướng dẫn sửa lỗi "Domain Already Exists" trên DirectAdmin Hosting khi tạo tên miền

269
27-03-2018
Hướng dẫn sửa lỗi "Domain Already Exists" trên DirectAdmin Hosting khi tạo tên miền

Thông báo này sẽ xuất hiện nếu domain đã có trên hệ thống. Cách mà DirectAdmin kiểm tra xem domain đã có trên hệ thống chưa là tìm trong tệp named.conf. (RedHat: /etc/named.conf, FreeBSD: /etc/namedb/named.conf).

Nếu bạn cho rằng domain chưa được thêm vào bất kỳ đâu trong DirectAdmin (sử dụng "Show All Accounts" trong Admin Panel), sẽ an toàn khi xóa zone khỏi tệp named.conf theo cách thủ công hoặc bằng cách xóa zone khỏi Admin Panel -> DNS Admin. Sau đó, bạn có thể thêm domain.

Với việc bổ sung tùy chọn Multi Server, dns có thể được lưu trữ trên các máy chủ DA khác. Đảm bảo rằng bất kỳ server nào bạn đã liệt kê trong trang Admin Level -> Multi Server Setup cũng không có domain trong tệp named.conf của chúng. Nếu bạn vô hiệu hóa tùy chọn "check domain" thì server đó sẽ không được truy vấn.

Dịch từ: help.directadmin.com/item.php?id=28


BizFly Cloud là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây với chi phí thấp, được vận hành bởi VCCorp.

BizFly Cloud là một trong 4 doanh nghiệp nòng cốt trong "Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây Việt Nam" của Bộ TT&TT; đáp ứng đầy đủ toàn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật của nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử.

Độc giả quan tâm đến các giải pháp của BizFly Cloud có thể truy cập tại đây.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ và NHẬN ƯU ĐÃI 3 THÁNG tại: Manage.bizflycloud

SHARE