Hướng dẫn fix lỗi ‘getpwnam(“www”) failed’ khi khởi động Nginx

156
22-03-2018
Hướng dẫn fix lỗi ‘getpwnam(“www”) failed’ khi khởi động Nginx

Theo Bizfly Cloud chia sẻ nếu bạn đang compiling Nginx từ nguồn, bạn có thể chỉ định user và group flags tại compile time.

Nếu trường hợp này xảy ra, bạn cần đảm bảo rằng người dùng thực sự tồn tại khi bạn cố gắng khởi động Nginx.

Cách khắc phục getpwnam("nginx") failed 

Thật dễ dàng để khắc phục sự cố này, chỉ cần tạo người dùng được chỉ định (trong trường hợp này là 'nginx') bằng cách đưa ra lệnh sau:

useradd nginx

Nếu bạn muốn tạo người dùng mà không có home directory, chỉ cần thêm --no-create-home flag, như sau:

useradd --no-create-home nginx

Khắc phục những gì?

Tùy thuộc vào người dùng bạn đã chỉ định, điều này có thể khắc phục nhiều thứ, chẳng hạn như:

- getpwnam("root") failed 

- getpwnam("nginx") failed 

- getpwnam("www-data") failed  

Chúc các bạn thao tác thành công!

Dịch từ: drewsymo.com/2016/05/09/fixing-getpwnamnginx-failed/

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn tạo Reseller trên Direct Admin

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

SHARE