Hướng dẫn tạo Reseller trên Direct Admin

242
22-03-2018
Hướng dẫn tạo Reseller trên Direct Admin
Hướng dẫn tạo Reseller trên Direct Admin - Ảnh 1.

1 – Truy cập vào tài khoản Directadmin 'admin' của bạn.

2 – Để tạo một 'reseller' account, trước tiên bạn cần phải tạo package. Đi tới Manage Reseller Packages.

3 – Thêm Package 

Hướng dẫn tạo Reseller trên Direct Admin - Ảnh 2.

4 – Bạn có thể đặt tất cả 'unlimited' và đặt bất kỳ tên gì cho package. Ví dụ newpackage bên dưới và click Save.

Hướng dẫn tạo Reseller trên Direct Admin - Ảnh 3.

5 – Sau đó, quay lại Home và click Create Reseller.

Hướng dẫn tạo Reseller trên Direct Admin - Ảnh 4.

6 – Tạo reseller username. Ví dụ phía dưới, Username là testing và domain name là testing.com. Chọn Use Reseller Package với cái mà bạn vừa tạo.

Hướng dẫn tạo Reseller trên Direct Admin - Ảnh 5.

7 – Khi bạn đã tạo reseller account, đi tới List Resellers và click username bạn vừa tạo.

Hướng dẫn tạo Reseller trên Direct Admin - Ảnh 6.

8 – Click Login bằng username bạn vừa tạo.

Hướng dẫn tạo Reseller trên Direct Admin - Ảnh 7.

9 – Tiếp theo là tạo user account level. Nhưng trước tiên, hãy tạo package bằng cách đi tới Add Package.

Hướng dẫn tạo Reseller trên Direct Admin - Ảnh 8.

10 – Tạo tất cả unlimited và tạo cái tên cho package. Ví dụ userpackage và click Save.

Hướng dẫn tạo Reseller trên Direct Admin - Ảnh 9.

11 – SAu đó, đi tới Add New User như sau đây.

Hướng dẫn tạo Reseller trên Direct Admin - Ảnh 10.

12 – Tạo username cho user level account này, chọn package bạn vừa tạo. Và đây là nơi bạn chỉ định domain mà user có. Click Submit.

Hướng dẫn tạo Reseller trên Direct Admin - Ảnh 11.

13 – Sau đó, đi tới List Users.

Hướng dẫn tạo Reseller trên Direct Admin - Ảnh 12.

14 – Click username của user bạn vừa tạo và login.

Hướng dẫn tạo Reseller trên Direct Admin - Ảnh 13.

Hướng dẫn tạo Reseller trên Direct Admin - Ảnh 14.

15 - Khi bạn đã đăng nhập với tư cách người dùng, bạn có thể làm bất cứ điều gì cho domain. Chẳng hạn như tạo email account, domain alias, MySQL database, ...

Dịch từ: ipserverone.info/control-panel/directadmin-reseller-and-user/

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn cách cài đặt MongoDB trên CentOS 7

SHARE